هنگامی که یک شرکت ثبت می شود، ممکن است اتفاقاتی رخ دهد تا یک سری تغییرات در شرکت ایجاد شود. در واقع ، شرکت یک بار ثبت می شود ، اما ده ها و صدها بار تغییرات داوطلبانه و اجباری برای آن ایجاد می شود. تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره قابل انجام می باشد.

کلیه تغییرات ایجاد شده در شرکت مانند تغییرات اساسنامه ، تغییر در سرمایه شرکت مانند کاهش یا افزایش سرمایه ، انحلال شرکت ، ورود و خروج شرکا ، تغییر اعضای هیئت مدیره یا تغییر سمت آنها ، تغییر حق امضا ، انتقال سهام و … باید به ثبت برسد.

در صورتی که هریک از تغییرات اشاره شده در لیست زیر در شرکت شما رخ دهند ، باید صورتجلسه مربوط به آن را تکمیل و سپس در سامانه اداره ثبت شرکتها در بخش صورتجلسه تغییرات اطلاعات لازم را تکمیل نموده و فرم صورتجلسه را ارسال نماید. به این ترتیب تغییرات ایجاد شده در شرکت به اطلاع اداره ثبت شرکتها می رسد.