Site Loader

سهامی خاص

1-    شرکت سهامی خاص

1-1-       تعریف شرکت سهامی خاص

1-2-       قوانین ثبت شرکت سهامی خاص- قانون تجارت

1-2-1- تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص
1-2-2- میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص
1-2-3- پایین آمدن سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی
1-2-4- نام در شرکت سهامی خاص
1-2-5-موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص
1-2-6- ارکان شرکت سهامی خاص
1-2-7-  تشکیل مجمع عمومی موسس در سهامی خاص
1-2-8-  تکالیف سهام داران شرکت سهامی خاص
1-2-9-  عدم امکان انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بازار بورس
1-2-10- مدارک ثبت شرکت سهامی خاص
1-2-11- ضمانت اجرای عدم رعایت قوانین شرکت سهامی خاص در تشکیل شرکت
1-2-12- سایر قوانین ثبت شرکت سهامی خاص

2-    تاسیس شرکت سهامی خاص

2-1-  دلیل تاسیس شرکت سهامی خاص

2-2- نحوه تاسیس شرکت سهامی خاص

2-3- مدارک مورد نیاز

3-    مراحل تاسیس شرکت سهامی خاص

3-1- تهیه مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت سهامی خاص

3-2- آگهی دعوت مجامع در شرکت سهامی خاص

3-2-1- تعریف مجامع، نحوه تشکیل مجامع و مراحل ثبت امور مجامع در شرکت سهامی خاص

3-3- تهیه اساسنامه، صورتجلسات هیات مدیره ، مجمع عمومی و اظهارنامه شرکت سهامی خاص

3-4- انتخاب هیات مدیره و بازرسین در شرکت سهامی خاص

3-4-1- نصب و عزل
3-4-2- مدت ماموریات
3-4-3- سهام تضميني (سهام به وثيقه گذاشته شده )
3-4-4- مسولیت
3-4-5- تعهدات شرکت
3-4-6- جلسات
3-4-7- مدیران علی البدل
3-4-8- مدیرعامل
3-4-9- پاداش (حق الزحمه)
3-4-10- معامله با شرکت
3-4-11- تعیین بازرس

3-5- پرداخت سرمایه اولیه برای تاسیس شرکت سهامی خاص

3-6- تعیین نام برای شرکت سهامی خاص

3-6-1- نحوه ی تعیین نام شرکت پس از ثبت شرکت سهامی خاص
3-6-2- تغییر نام شرکت
3-6-3- مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص
3-6-4- نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت سهامی خاص
3-6-5-1- ثبت اسم تک سیلابی
3-6-5-2- ثبت اسم دو سیلابی
3-6-5-3- ثبت اسم سه سیلابی
3-6-5-4- نمونه اسم برای انتخاب اسم شرکت

3-7- ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها

3-8- پرداخت هزینه چاپ روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت سهامی خاص

4-    مزایای تاسیس شرکت سهامی خاص

5-    چرا بهتر است امور ثبتی خود را به موسسات ثبتی واگذار کنیم ؟

6-    افزایش یا کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

7-    تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت سهامی خاص

8-    نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

8-1- سهام بی نام

8-2- سهام با نام

8-3- سهام ممتاز

8-4- مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

8-5- تبدیل سهام

8-5-1- تبدیل سهام با نام به بی نام
8-5-2- تبدیل سهام بی نام به با نام

9-    تغییر تعداد اعضای هیات مدیره و تغییر ماده اساسنامه در شرکت سهامی خاص

9-1- مدارک مورد نیاز جهت صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت

9-2- مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه تمدید سمت اعضای هیئت مدیره و بازرسین

10-    تغییر ماده اساسنامه در شرکت سهامی خاص

11-    تغییر موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص و تغییر ماده اساسنامه

12-    انحلال شرکت سهامی خاص

12-1- دلایل انحلال

12-2- نتایج انحلال

12-3- نمونه صورتجلسه  انحلال در شرکتهای سهامی خاص

13-    تاثیر مدرک تحصیلی در ثبت شرکت سهامی خاص

 1. شرکت سهامی خاص

1-1-تعریف شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا و یا سهامداران ۳ نفر است. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال می باشد. وجود ۲ بازرس در شرکت سهامی خاص الزامی بوده و وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد .

طبق باب سوم قانون تجارت با عنوان شرکت‌های تجاری، شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته می‌شود که تمام سرمایه آن به هنگام تاسیس، منحصرا به وسیله موسسین آن تشکیل شده است.حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص 1000000 ریال ( صد هزار تومان) است که به سهم مساوی تقسیم می‌شود و حداقل تعداد سهامداران به هنگام ثبت شرکت سهامی خاص باید 3 نفر باشد. توجه داشته باشید که پس از ثبت شرکت سهامی خاص، سهام آن در بازار بورس قابل داد و ستد نبوده، ولی توسط مردم قابل معامله است.

پس از ثبت یک شرکت سهامی خاص، مسئولیت هر یک از سرمایه گذاران آن در قبال بدهی‌های شرکت به مبلغ سرمایه‌گذاری آن شخص در شرکت بستگی دارد. در شرکت های سهامی خاص برای اخذ تسهیلات بانکی و وام میتوانند از حداقل 5 الی 10 برابر میزان سرمایه شرکت وام و یا تسهیلات مورد نظر شرکت را اخذ نمود .

1-2- قوانین مربوط به شرکت سهامی خاص- قانون تجارت

لازم به توضیح است، مقررات راجع به شرکت سهامی قبلاَ در مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 بیان شده بود. اما در سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در رابطه با شرکت سهامی عام و خاص، در قالب 300 ماده به تصویب رسید. پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347، مواد 21 تا 93 قانون تجارت دیگر در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص کاربرد ندارد.

1-2-1- تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص

حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت سهامی خاص 3 نفر است. (حداکثر تعداد اعضای شرکت سهامی خاص در قانون معین نشده است).

1-2-2- میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص

به موجب ماده 5 لایحه ، ” در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد “.
قانون گذار در این ماده، میزان حداقلی را پیش بینی نموده است. در شرکت سهامی عام و خاص حداکثر سرمایه در قانون معین نشده است.

1-2-3- پایین آمدن سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی

مثلاَ سرمایه شرکت سهامی خاص، به پانصد هزار ریال کاهش یابد. فرقی نمی کند کاهش سرمایه به چه دلیلی باشد.
در این حالت به موجب ماده 5 لایحه ، ” باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه، رسیدگی را موقوف خواهد نمود “.
براین اساس، شرکت باید ظرف یک سال افزایش سرمایه تا حداقل مقرر قانون یا تغییر به یکی از شرکت های ماده 20 ق. ت، مانند تضامنی یا با مسئولیت محدود را انتخاب کند. دلیل اختیار تغییر به یکی از شرکت های قانون تجارت این است که در شرکت های قانون تجارت، حداقل سرمایه پیش بینی نشده است.
در صورتی که حداکثر ظرف یک سال، شرکت اقدام به افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت ننماید، هر ذینفع می تواند برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند. مراجعه به دادگاه، با تقاضای ذینفع می باشد و دادگاه راساَ به موضوع انحلال رسیدگی نمی کند.

1-2-4- نام در شرکت سهامی خاص

به موجب تبصره ماده 4 لایحه، در شرکت های سهامی خاص عبارت ” شرکت سهامی خاص” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

1-2-5- موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص

به موجب بند 2 ماده 8 لایحه، ” موضوع شرکت به طور صریح و منجز ” از بندهای الزامی اساسنامه می باشد. الزامی نیست که موضوع فعالیت شرکت سهامی عملیات بازرگانی ماده 2 ق. ت باشد، زیرا شرکت های سهامی خاص از شرکت های شکلاَ تجاری محسوب شده و در هر صورت شرکت سهامی، شرکت بازرگانی می باشد.

1-2-6- ارکان شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص دارای ارکان سه گانه است که عبارتند از:
الف) رکن تصمیم گیرنده (مجمع عمومی)
ب) رکن اداره کننده (هیات مدیره)
ج) رکن کنترل کننده (بازرس یا بازرسان)
بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:
– حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر
– حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله
– داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید
– عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی

1-2-7- تشکیل مجمع عمومی موسس در سهامی خاص

به موجب ماده 82 لایحه، ” در شرکت های سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست “. طبق این ماده، تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص اختیاری است، برخلاف شرکت سهامی عام که تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی می باشد.

1-2-8- تکالیف سهام داران شرکت سهامی خاص :

وفق ماده 20 لایحه قانونی، از جمله تکالیف سهام داران تنظیم اساسنامه است و آن چه در این مورد حائز اهمیت است، این است که اساسنامه تنظیمی باید به امضای کلیه سهام داران شرکت برسد. از دیگر تکالیف آنان تنظیم اظهارنامه و درخواست ثبت شرکت است. نمونه چاپی اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص از مرجع ثبت شرکت ها خریداری و تکمیل می گردد و سپس به امضای کلیه سهام داران می رسد. سرانجام تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی سهام داران از دیگر تکالیف آنان است، که در آن تاریخ تنظیم و امضای صورت جلسه مبنی بر امضای اساسنامه و اظهارنامه از سوی سهام داران (موسسین) و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان از طرف آنان و تحصیل قبولی نامه سمت منتخبین به مدیریت و بازرسی شرکت و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی مندرج است.
مکرر: در شرکت سهامی خاص نیز به دستور ماده 28لایحه، پس از به ثبت رسیدن شرکت در اداره ثبت شرکت ها صدور گواهینامه موقت سهم، یا ورقه سهم قانوناَ امکان پذیر است و تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت نشده آن باشد، این گواهینامه در حکم سهم است.
ولی در هر حال، ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام، باید ورقه سهم صادر و به صاحبان سهام تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد. ( ماده 27 لایحه ) در شرکت های سهامی خاص، سهام با نام است.

1-2-9- عدم امکان انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بازار بورس :

به موجب ماده 21 لایحه، ” شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند “.
سهام شرکت سهامی خاص قابلیت عرضه در سازمان بورس را ندارد مگر آن که از مقررات شرکت سهامی عام پیروی کند. سهام شرکت های سهامی عام قابلیت عرضه در بورس را دارد. با وجود اختلاف نظر، شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند که به شرکت سهامی عام تبدیل شود.

1-2-10- مدارک ثبت شرکت سهامی خاص :

برای تاسیس و به ثبت رسیدن شرکت سهامی خاص، مقنن فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل را به مرجع ثبت شرکت ها کافی می داند.
1- اساسنامه شرکت که می باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه که مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی بانک، حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از سی و پنج % کل سهام باشد. هر گاه قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد، باید تمام آن تادیه شود و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس گردد. همچنین اگر سهام موسس و یا ممتازی وجود داشته باشد، باید شرح امتیازات آن در اساسنامه قید شود. ضمناَ کلیه سهامداران مکلفند که اظهارنامه مذکور را امضاء نمایند.
3- صورتجلسه مجمع عمومی موسس، مشتمل بررسیدگی به سهام و انتخاب هیئت مدیره و بازرس و بازرسان و اعلام قبولی از جانب آنان. همچنین ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی بعدی در آن منتشر خواهد شد.
4- گواهی بانک عامل، دایر بر واریزی حداقل وجه سرمایه شرکت طبق اساسنامه که مجمع عمومی موسس برای شرکت سهامی خاص الزامی نیست، لیکن موسسین، اولین جلسه خود را به مجمع عمومی موسس اختصاص می دهند و در مورد تصویب اساسنامه شرکت، انتخاب اعضای هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان شرکت و همچنین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت اتخاذ تصمیم می نمایند.
5- آورده های غیرنقدی که در شرکت سهامی خاص نیز باید طبق نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی شده باشد.

1-2-11- ضمانت اجرای عدم رعایت قوانین شرکت سهامی خاص در تشکیل شرکت :

به موجب ماده 270 لایحه ، “هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.”
عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت، مانند آن که تعداد شرکا در شرکت از حداقل مقرر قانونی پایین تر باشد یا سرمایه شرکت سهامی خاص از 1 میلیون ریال پایین تر باشد.

1-2-12- سایر قوانین ثبت شرکت سهامی خاص :

– به موجب ماده 22 لایحه ، ” استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19 .”
– به موجب ماده 278 لایحه، ” برای تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام باید حداقل 2 سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد “.
– به موجب ماده 19 لایحه، در صورت عدم ثبت شرکت ظرف شش ماه، ” هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود “.
– به موجب ماده 23 لایحه، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند. مثلاَ موسسین می دانستند کلیه سهام شرکت صحیحاَ تعهد نشده، ولی اعلام نکرده اند.
– شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.

2- تاسیس شرکت سهامی خاص

2-1- دلیل تاسیس شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت به عنوان یک الزام قانونی می بایست انجام شود چرا که هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد. در واقع، ثبت شرکت وسیله ای است که بدین طریق دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید تا کلیه ی فعالیت های شرکت ها تحت حمایت و تحت کنترل قانون قرار گیرد و معلوم شود آیا برای بوجود آوردن شرکت مقررات لازم رعایت گردیده است یا خیر.

2-2- نحوه تاسیس شرکت سهامی خاص

قانونگذار برای تاسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده ای را در ماده 20 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است. در ماده مذبور، اقدامات ذیل برای تشکیل شرکت کافی تلقی شده است:
1- امضای اساسنامه
شرکای شرکت سهامی خاص باید شخصاَ یا از طریق وکیل، اساسنامه شرکت را امضا کنند. تهیه طرح اساسنامه و تصویب بعدی آن ضروری نیست، به دلیل آنکه برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام صدق می کند، در شرکت سهامی خاص اصولاَ دوره تاسیس وجود ندارد و بنابراین، تدوین طرح اساسنامه که در شرکت سهامی عام وسیله ای است برای مطلع کردن پذیره نویسان از ماهیت شرکتی که قرار است ایجاد شود، در این جا علت وجودی ندارد.
2- تعهد سرمایه
حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که باید تماماَ تعهد شود و دست کم 35 درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می شود واریز گردد.هر گاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باشد، آورده مذبور باید به طور کامل تسلیم و تقویم شود.

 ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد. مع ذلک، تصویب ارزیابی مزبور، آن طور که در مورد شرکت سهامی عام مصداق دارد، در شرکت سهامی خاص مطرح نیست؛ زیرا در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست. در ماده 82 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این نکته مقرر شده است: «نمی توان آورده غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.» این اقدام برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است؛ زیرا ممکن است با توافق شرکا بر سر ارزیابی آورده غیر نقدی، اشخاص ثالث متضرر شوند.
تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در شرکت سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام در سایر مقالات قبلی گفته شد، شرکا نیاز ندارند مانند پذیره نویسان شرکت سهامی عام ورقه تعهد سهم را امضا کنند. لذا، تعهد آن ها ممکن است به صورت ورقه تعهد هم باشد؛ برای مثال، در مواقعی که شرکا از یکدیگر دورند و می خواهند شرکت را به سرعت تشکیل دهند می توانند برای کسب تعهد از یکدیگر از این وسیله استفاده کنند. با این حال، در حین ثبت شرکت، همه آنان باید اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام را امضا کنند، والا مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود.(بند 2 ماده 20 لایحه قانونی 1347)
3- انتخاب مدیران و بازرسان
شرط دیگر تشکیل شرکت سهامی خاص انتخاب مدیران و بازرسان شرکت است که لازم نیست در مجمع عمومی موسس برگزیده شوند. اما، طبق قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347 – که در مورد شرکت سهامی عام لازم الاجرا است – مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند.

2-3- مدارک مور نیاز

 1. دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص، تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
  2- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
  3- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
  4- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
  5- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
 2. گواهی عدم سوءپیشینه هیت مدیره ومدیرعامل (در زمان انعقاد قرارداد تا تائید نام ضروری نمیباشد.)

7-  ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیر منقول) ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
8-  ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
9-  کپی کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
توجه: کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

 • مراحل تاسیس شرکت سهامی خاص

3-1- تهیه مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت سهامی خاص

 1. تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
 2. تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. ا ظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
 3. ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
 5. کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
 6. در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 7. در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)
 8. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)
 9. ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است: نمونه متن اقرارنامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
 10. ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد. در ذیل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:

نمونه متن اقرارنامه: بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

 1. ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
 2. ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
 3. پرداخت فیش 000/40 ریال بعنوان هزینه
 4. ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

از آن جا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و…. لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام گیرد چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

3-2- آگهی دعوت مجامع در شرکت سهامی خاص

3-2-1- تعریف مجامع، نحوه تشکیل مجامع و مراحل ثبت امور مجامع در شرکت سهامی خاص

تنظیم صورتجلسه نیاز به چاپ آگهی دعوت دارد.

آگهی دعوت مجامع عمومی می بایستی دارای شرایط ذیل باشد :

الف – مشخصات کلی آگهی دعوت مجامع عمومی

 1. در آگهی دعوت مجامع عمومی نام کامل شرکت ذکر شده باشد .
 2.  در آگهی دعوت سهامی خاص یا آگهی دعوت شرکت سهامی عام الزاما ذکر شده باشد. (رعایت تبصره ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
 3. در آگهی دعوت سهامی خاص مجامع عمومی شماره ثبت ذکر شود. (رعایت ماده 220 قانون تجارت)
 4. در آگهی دعوت سهامی خاص دستور جلسه به صورت مصرح بیان شود .
 5. نوع مجمع عمومی در آگهی دعوت ذکر گردد .
 6. در آگهی دعوت سهامی خاص تاریخ و ساعت تشکیل جلسه ذکر شود .
 7. محل تشکیل جلسه مجمع می بایستی به صراحت در آگهی دعوت قید گردد .
 8. آگهی دعوت سهامی خاص می بایستی دارای مقام دعوت کننده باشد .
 9. آگهی دعوت سهامی خاص در روزنامه کثیر الانتشار شرکت چاپ و منتشر شده باشد .

ب- موارد مربوط به تاریخ و مواعد آگهی دعوت

 1.  زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی با قید ساعت و تاریخ  دقیق در متن آگهی دعوت جهت انطباق با صورتجلسه مربوطه اعلام گردد .
 2. چنانچه دو مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) که دارای صلاحیت جداگانه و اختصاصی می باشند، در یک روز تشکیل گردند می بایستی ساعت تشکیل مجزا و دستور جلسه مشخص و مصرح  بیان شده باشد و صورتجلسات مجزا نیز به تبع آن تنظیم و ارائه گردد .
 3.  فاصله بین زمان انتشار دعوت مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز می باشد. (رعایت ماده 98 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
 4.  استناد به مقررات مواعد در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مهلت در ماده 98 قانون تجارت توجیه قانونی ندارد.
 5.  اساسنامه شرکت نمی تواند حداقل مواعد مقرر در ماده 98 (از 10 روز کمتر) و حداکثر را (از 40 روز بیشتر )پیش بینی نماید. در صورت مغایرت مواعد مذکور مقررات قانون تجارت حاکم می باشد .
 6.  ساعت و تاریخ تشکیل مجمع عمومی در آگهی دعوت نباید با ساعت و تاریخ تشکیل مجمع در صورتجلسه تنظیمی مغایر باشد .
 7.  در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست .
 8.  هرگاه در مجامع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ واقع نشود، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع  عمومی می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین نماید، تمدید جلسه (تنفس) محتاج به آگهی دعوت مجدد نیست .

پ – موارد مربوط به محل تشکیل  مجمع در آگهی دعوت 

 1. محل تشکیل مجمع می بایستی  با نشانی کامل در آگهی دعوت قید شود .
 2. چنانچه در متن آگهی دعوت سهامی خاص محل تشکیل اقامتگاه و یا مرکز اصلی شرکت ذکر شده باشد می بایستی با متن صورتجلسه مطابق باشد .
 3.   تشکیل مجامع عمومی در محل شرکت (اقامتگاه) الزامی نیست .
 4. چنانچه در متن آگهی دعوت سهامی خاص نشانی کامل ذکر شده باشد بطوری که نام کامل ساختمان و یا کارخانه بصراحت بیان شده باشد و سهوا مغایرت در شماره پلاک در متن صورتجلسه بیان گردد، با توجه به قرینه ای که وجود دارد، اشتباه موثر تلقی نمی گردد و مانع  ثبت صورتجلسات نمی گردد .
 5.  چنانچه محل تشکیل جلسه مجمع عمومی، دفتر شرکت و یا دفتر اصلی شرکت و یا سایر عناوین ذکر شده باشد با توجه به تصریح ماده 100 قانون مذکور نشانی کامل  می بایستی صراحتاً اعلام گردد.
 6. مغایرت و اشتباه در طبقات محل تشکیل جلسه در متن آگهی دعوت و صورتجلسه تنظیمی مرتبط، چنانچه بدون قرینه باشد، می تواند اشتباه موثر تلقی شود .

ج – موارد مربوط به دستور جلسه در آگهی دعوت

 دستور جلسه می بایستی بصورت مشخص و مصرح در آگهی دعوت بیان گردد.

3-3- تهیه اساسنامه، صورتجلسات هیات مدیره، مجمع عمومی و اظهارنامه شرکت سهامی خاص

به موجب ماده ی 8 قانون اصلاحی، اساسنامه شرکت سهامی خاص،باید دارای مواد ذیل باشد:

1-نام شرکت
2-موضوع شرکت به طور صریح و منجز
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5-مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها،در صورتی که ایجاد سهام
7-تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
8-نحوه ی انتقال سهام با نام
9-طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن.
11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت.
12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها.
14-طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی.
15-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
16-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
17-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
18-قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس.
19-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
20-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.
21-نحوه ی تغییر اساسنامه.

در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده 101 قانون تجارت هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم کرده و ذیل صورتجلسه توسط هیات رئیسه امضاء می شود.
الف ) تصویب اساسنامه
ب) انتخاب هیات مدیره
ج) انتخاب بازرسان
د) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

نمونه صورتجلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص

صورتجلسه هیات مدیره  شركت سهامي خاص- شركت …………………………………….(سهامي خاص)

اولین جلسه هیات مدیره درتاریخ 00/00/00 ساعت 00:00 در محل شرکت تشکیل ونسبت به موارد زیر به اتفاق آرا اخذ تصمیم به عمل آمد.

اعضا هیئت مدیره:

آقای/خانم ………………………… به شماره ملی ………………………… و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال  و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال

آقای/خانم ……………………………. به شماره ملی …………………………….. و به سمت رییس هيئت مديره به مدت 2 سال

آقای /خانم خانم …………………………… به شماره ملی ……………………………. و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال

آقای/خانم  ……………………. به شماره ملی …………………………  و به سمت عضو هیات مدیره به مدت 2 سال

دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضاي مديرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادي و اداري به امضاي هر يک از اعضاي هيات مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین  شركت ……………………………….(سهامي خاص) درتاریخ 00/00/00 ساعت 00:00 با حضور کلیه سهامداران به شرح اظهارنامه در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای /خانم خانم …………………… به شماره ملی ………………………… و به سمت رییس جلسه

آقای/خانم ………………………….  به شماره ملی …………………………… و به سمت ناظر اول جلسه

آقای /خانم …………………………… به شماره ملی ………………………….. و به سمت ناظر دوم جلسه

آقای/خانم ……………………………. به شماره ملی  ………………………………….. و به سمت منشي جلسه

انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل پس از بحث و بررسی و به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم به شرح ذیل به عمل آمد:

1 – تصویب اساسنامه

2 – انتخاب اعضای هیئت مدیره

3 – انتخاب بازرسان

4 – انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت

5 – تعیین سهام داران وتعداد سهام آنان ( مطابق اظهارنامه)

انتخاب اعضا هیئت مدیره

آقای/خانم ……………………………….. به شماره ملی ………………………………. و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال  و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال

آقای/خانم ……………………………… به شماره ملی …………………………………. و به سمت رییس هيئت مديره به مدت 2 سال

آقای/خانم ………………………………….. به شماره ملی ……………………..  و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال

آقای/خانم  ……………………………. به شماره ملی ………………………….  و به سمت عضو هیات مدیره به مدت 2 سال

بازرسان

آقای/خانم …………………………… به شماره ملی  ……………………………………  به سمت بازرس اصلي به مدت یک سال مالی

آقای/خانم ……………………………… به شماره ملی …………………………….. به سمت بازرس علي البدل به مدت یک سال مالی

روزنامه کثیر الانتشار  ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اساسنامه شرکت مشتمل بر ………….. ماده و ……………. تبصره به تصویب رسید.

کليه اعضاي هيئت مديره و بازرسان اقرار نمودند داراي سوء پيشينه کيفري نبوده و مشمول ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111 و 126 و 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت نمي باشد.

کلیه سهامدارن حاضر در جلسه از طرف شرکت در شرف تاسیس به آقای /خانم………………………… احدي از شرکاء وکالت دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر الکترونیکی مربوطه اقدام نماید.

نمونه اظهارنامه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی

نام :  شركت سهامي خاص

موضوع فعالیت :…………………………………………………………………………………………………………….

مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی : استان تهران – ………………………………………………………..کدپستی ……………………….

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی

منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی

اسامی سهامداران یا موسسین

آقای/خانم ……………………….. به شماره ملی ………………………….. به نشانی استان تهران – ……………………..- کد  پستی …………………………….

آقای/خانم …………………………… به شماره ملی ……………………. به نشانی استان تهران -………………….- کد  پستی ………………………………..

آقای/خانم ………………………………….به شماره ملی ………………………… به نشانی استان تهران -…………………………… کد  پستی ………………………

میزان سهام هر یک از سهامداران

آقای/خانم ……………………………… به شماره ملی …………………………….. دارنده 0 سهم با نام عادي به ارزش 0 ریال

آقای/خانم ………………………….به شماره ملی …………………………………. دارنده 0 سهم با نام عادي به ارزش 0 ریال

آقای/خانم ……………………………. به شماره ملی …………………………. دارنده 0 سهم با نام عادي به ارزش 0 ریال

اعضا هیئت مدیره

آقای/خانم ……………………………………… به شماره ملی ……………………………………….. به سمت مديرعامل به مدت 2 سال  و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال

آقای/خانم ……………………………………………… به شماره ملی …………………………………………. به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال

آقای/خانم …………………………………. به شماره ملی ………………………………… و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال

دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضاي مديرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادي و اداري به امضاي هر يک از اعضاي هيات مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد.

اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه

بازرسان

آقای/خانم …………………………. به شماره ملی ……………………………….. به سمت بازرس اصلي به مدت یک سال مالی

آقای/خانم …………………………… به شماره ملی ……………………….. به سمت بازرس علي البدل به مدت یک سال مالی

اساسنامه شرکت مشتمل بر ……. ماده ……. تبصره می باشد که درجلسه مورخ 00/00/00 ساعت 00:00 به تصویب رسید.

3-4- انتخاب هیات مدیره و بازرسین و وظایف آنها در شرکت سهامی خاص

هر چند بر اساس قانون،شركت سهامي عام بايد حداقل ۵ عضو در هيات مديره خود داشته باشد در اين مورد براي شركتهاي سهامي خاص هيچگونه محدوديتي وجود ندارد .اما بااين حال از آنجائيكه هيات مديره يك شركت خاص نيز همانند يك شركت عام ميبايستي يك نفر را به عنوان رئيس هيات مديره و يك نفر ديگر را به عنوان نائب رئيس هيات مديره انتخاب كند پس بنابراين قانوناً هيات مديره شركتهاي سهامي خاص نيز بايد حداقل ۲ نفر عضو داشته باشند.

3-4-1- نصب و عزل

انتخاب مديران جديد هر دو سال يكبار از ميان سهامداران انجام مي شود انتخاب اين افراد از طريق اخذآراي تمامي سهامداران اجباري بوده و راي گيري نيز بايد در جلسه مجمع عمومي عادي صورت بگيرد. دراين انتخابات يك و يا بيش از يك نفر از مديران بايستي از سمت خود عزل شوند. مديران جديد نيز بايستي از طريق انتخابات، انتخاب شوند. انتخاب ساير مسئولين رسمي و قانوني نيز بايد مثل مديران از طريق راي گيري انجام بگيرد .

3-4-2- مدت ماموريت

شرح وظايف مديران بايستي در اساسنامه شركت تعيين شود اما مدت اين مسئوليت نبايد بيش از ۲ سال باشد. با اين حال اگر اين مدت زمان قبل از انتخابات مديران جانشين به اتمام رسيده باشد مديران قبلي وظايف خود را در قبال امور محوله برعهده داشته و مديريت شركت را تا اجراي انتخابات جديد و انتخاب مديران تازه برعهده خواهند داشت .

3-4-3- سهام تضميني (سهام به وثيقه گذاشته شده )

      مديران بايد تعداد سهامي را كه در اساسنامه شركت مقرر شده دارا باشند اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامي كه به موجب اساسنامه جهت دادن راي درمجمع عمومي لازم است كمتر باشد هر مديري بايد تعدادي از سهام تحت مالكيت خود را در طول مدت ماموريتش در اختيار شركت قرار دهد تا ضررهاي احتمالي حاصل از تغييرات مديران، منفرداً يا مشتركاً در اين مدت متوجه شركت خواهد شد از اين طريق تامين و جبران شود اين سهام بايد سهام با نام باشند در قانون قيد شده است كه چنانكه فرد مورد نظر نتواند خواسته هاي شركت را برآورد كند مديران موظفند وي را از مسئوليت خود سلب كنند.

3-4-4- مسئوليت

در قانون صريحاً قيد شده است كه اعضاء هيات مديره تمامي مسئوليتهاي ضروري براي مديريت در محدوده اهداف مندرج در اساسنامه شركت را بر عهده دارند. با اين حال اعضاي هيات مديره حق ندارند وظايفي را كه در جلسات مجامع عمومي بر عهده سهامدران گذاشته شده است انجام دهند .هم چنين در اساسنامه شركت بايد ذكر شده باشد كه سهامدران حق هيچگونه دخالتي در مورد محدوده وظايف و مسئوليتهاي مديران را ندارند .

3-4-5- تعهدات شركت

مديران شركت نه تنها در مورد قوانين عادي منصفانه در رابطه با شركت، سهامداران آن، اشخاص ثالث مرتبط با شركت، و همچنين در قبال تعهدات مربوط به اين قوانين متعهد مي باشند بلكه هم بطور فردي و هم بطور جمعي در قبال پيگرد كيفري مربوط به انجام و يا ترك اعمال بخصوص تعهد دارند.

3-4-6- جلسات

اعضاي هيات مديره بايد در طي جلسه اي انتخاب شوند كه اكثريت حد نصاب مديران در آن جلسه حضور داشته باشند. نحوه برگزاري جلسات هيات مديره به همراه هر گونه دعوت لازمه بايد در اساسنامه شركت درج شده باشد. در قانون تصريح شده كه رئيس هيات مديره و ساير گروههاي مديريتي كه شامل يك سوم از كل تعداد اعضاي هيات مديره مي باشند جهت اعلام زمان برگزاري مجامع عمومي داراي اختيارات  كل مي باشند.

تصميمات پس  از اخذ اكثريت آراء مديران حاضر در جلسه به رسميت شناخته مي شوند مگر اينكه به حداكثر ميزان آراء ماخوذه در اساسنامه شركت اشاره شده باشد.

صورت جلسه تمامي جلسات بايد ثبت و نگهداري شده و به امضاء اكثريت مديران حاضر در جلسه نيز رسيده باشد اين صورت جلسه ها بايد شامل نام مديران شركت كننده در جلسه و هم چنين اسامي غائبين در جلسه باشد، علاوه بر آن خلاصه موارد مورد بحث و تصميمات اتخاذ شده در جلسه به همراه تاريخ تشكيل جلسه نيز بايستي در صورت جلسه ذكر شده باشد .

اقداماتي كه جهت تائيد و انجام آنها نيازي به تشكيل جلسه نمي باشد در صورت تائيد كتبي تمامي مديران كليه اقدامات اعضاء هيات مديره بدون نياز به برگزاري جلسه معتبر مي باشند.

نمايندگان صاحبان سهام (وكلاي سهامداران )

هرچند كه در اصلاحات مربوط به قانون تجارت كه در سال ۱۹۶۹ انجام گرقته هيچ وظيفه خاصي براي نمايندگان يا وكلاي سهامداران تعيين نشده است اما آنها در عمل وظايفي را بر عهده گرفته و انجام مي دهند. شايان ذكر است قبل از اعمال اصلاحيه در اين قانون نمايندگان يا وكلاي سهامداران وظايف و مسئوليتهايي را بر عهده داشته اند كه عواقب تمامي اين مسئوليتها را خود سهامدارن بر عهده مي گرفتند.

3-4-7- مديران علي البدل 

           مديران علي البدل مجاز به استفاده از حوزه اختيارات خودشان هستند اما اجباري در اين رابطه برايشان تعريف نشده است.

3-4-8- مدير عامل

 طبق قانون، اعضاء هيات مديره بايد يك نفر را بعنوان مدير عامل جهت مديريت فعاليت هاي روزمره شركت انتخاب كند. اين فرد هم ميتواند جزو اعضاء هيات مديره باشد و هم عضو هيات مديره نباشد اما اين فرد نميتواند رئيس هيات مديره باشد مگر اينكه سهامداران اين موضوع را در جلسه تاييد كرده و سه چهارم  اعضا نيز به اين تصميم راي مثبت دهند.

حدود وظايف مدير عامل بايد به هنگام انتخاب وي توسط هيات مديره تعريف و تعيين شود و پس از تعيين در واقع وي نماينده رسمي شركت با اختيارات تام جهت امضاء مداراك و اسناد از طرف شركت مي باشد.

3-4-9- پاداش (حق الزحمه)

 مديران حق ندارند هيچ وجهي را تحت هيچ عنواني از شركت دريافت كنند مگر پاداش مربوط به شركت در جلسات و پاداشي غير از سود شركت كه آن هم بايدتوسط سهامداران تاييد شده باشد.

در مورد شركتهاي سهامي خاص اين پاداش برابر با ۱۰ درصد از سود سهام و در مورد شركتهاي سهامي خاص ۵ درصد از سود سهام ميباشد .ممكن است مديران بعنوان كادر رسمي و يا كارمند شركت محسوب شوند كه در اينصورت بايد با توجه به حجم كاري خود حقوق مناسبي دريافت كنند.

3-4-10- معامله با شركت

هر يك از مديران شركت (و مدير عامل شركت ) نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت باشد به طور مستقيم و يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيات مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله نظر خود را درباره چنين معامله‌اي به همان مجمع تقديم كند. در صورتيكه بر اثر انجام معامله به شركت خسارتي وارد آمده باشد جبران خسارت برعهده هيات مديره و مدير عامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن معاملـه را داده اند كه همـگي آنهـا متضـامنــاً مسئـول جبران خسارت وارده به شركت مي باشند . مدير عامل شركت و اعضاي هيات مديره به استثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچ گونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شرك نمي تواند ديون آنها را تضمين يا تعهد كند .اينگونه عمليات به خودي خود باطل است .

3-4-11-  تعیین بازرس

ماده ۴۶ – ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی و عادی تسلیم کنند.

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱ – در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۷ – اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۴۸ – مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۴۹ – حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۵۰ – معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و یا علی البدل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع.

 تعیین هيات مديره و بازرسین و وظائف بازرسان :

هر نظام مهندسي استان كه تا (۱۰۰۰) عضو داشته باشد يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل و از (۱۰۰۱) عضو تا (۵۰۰۰) عضو (۲) بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل و از (۵۰۰۱) عضو و بيشتر (۳) بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل خواهد داشت. بازرسان نبايد عضو هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان باشند و حداقل بايد (۱۰) سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند.‏
به منظور انتخاب بازرسان، هيأت مديره اسامي دو برابر تعداد بازرسان اصلي و علي‌البدل واجد شرايط را از بين اعضاي نظام مهندسي استان انتخاب و به اولين جلسه مجمع عمومي كه بعد از انتخاب هيأت مديره تشكيل مي‌شود پيشنهاد مي نمايد. حائزين اكثريت آراء به ترتيب نفرات اول به عنوان بازرس يا بازرسان اصلي و نفر بعدي به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت (۲) سال انتخاب مي‌شوند.

‏وظايف بازرسین :

‏الف ) اظهار نظر درباره صحت ودرستي صورت دارايي‌ها و صورتحساب دوره عملكرد و ترازنامه‌اي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل (۱۵) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي.‏
ب ) اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارش‌ها و اطلاعاتي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تنظيم نموده است.‏
پ ) بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند اقدامات و عملكرد هيأت مديره در حدود قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن بوده و حقوق اعضاء در حدودي كه قانون و آئين‌نامه‌هاي آن تعيين كرده و به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه هيأت مديره تخلف يا تخطي از قانون و آئين‌نامه داشته و يا اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار مجمع عمومي قرار دهند بازرس يا بازرسان مكلفندكه مجمع عمومي را از آن آگاه نمايند.‏
ت ) بازرس يا بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق دارند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به نظام مهندسي استان را از هيأت مديره مطالعه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي نبايد به گونه‌اي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شود.‏
ث ) بازرس يا بازرسان مي‌توانند به مسؤوليت خود در انجام وظايفي كه برعهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر اين كه آنها را از قبل به طور رسمي و كتبي به نظام مهندسي استان معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در موارد و حدودي كه بازرس يا بازرسان تعيين مي‌كنند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت.‏

3-5- پرداخت سرمایه اولیه برای تاسیس شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موًسسین تامین گردیده است، مواد اصلاحی قانون تجارت با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکای کمتری دارد، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود. سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد و طی فیش حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده پرداخت گردد. در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

3-6- تعیین نام برای شرکت سهامی خاص

3-6-1- نحوه ی تعیین نام شرکت پس از ثبت شرکت سهامی خاص

یکی از نکاتی که زمان ثبت شرکت باید به آن توجه نمود مسأله تعیین نام برای شرکت است. مسأله تعیین نام شاید در ابتدای ثبت شرکت دارای اهمیت چندانی نباشد اما پس از ثبت نمودن شرکت و در طول مدت فعالیت شرکت این مسأله اهمیت خود را نشان خواهد داد. 

انتخاب نام شرکت:

شرکت مانند اشخاص حقیقی نامی دارد که به آن مرسوم است. انتخاب نام شرکت، یکی از مهم ترین مراحل تاسیس و ثبت شرکت است. بررسی های انجام شده نشان می دهد شرکت هایی که به درستی نام خود را انتخاب نموده اند بسیار موفق تر از کسانی بوده اند که نام های کلیشه ای و تکراری برای شرکت خود برگزیده اند.

در رابطه با انتخاب نام شرکت توجه به نکات ذیل الزامی است:

به موجب دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد. لذا، مرجع ثبت شرکت ها از پذیرفتن نام های خارجی(مگر با اجازه وزارت مزبور) خودداری می نماید.

در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.

جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.

نام انتخابی نباید مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشد.

در انتخاب نام شرکت، این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که نام انتخابی قبلاَ به ثبت نرسیده باشد. بهترین نام ها نیز چنانچه قبلاَ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشند فاقد اعتبار بوده و قابلیت ثبت ندارند. به همین دلیل، حتماَ از نام انتخابیتان استعلام نمایید. بدین منظور می توانید با ورود به پایگاه  اطلاعاتی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به نشانی http://www.ilenc.ir و یا  پایگاه اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور به نشانی http://rrk.ir برای استعلام از نام شرکت اقدام کنید. چنانچه نام مورد نظر قبلاَ ثبت شده باشد اطلاعات  آن  در سامانه قابل رویت می باشد.

3-6-2- تغییر نام شرکت

پس از ثبت شرکت، هر گونه تغییرات و تصمیماتی نظیر تغییر در نام شرکت در هر زمانی قابل اعمال است. نامی که قرار است انتخاب گردد، منوط به رعایت کلیه ی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها و در هنگام ضرورت اخذ مجوزهای لازم خواهد بود. اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

مضاف بر آن، در تغییر نام شرکت رعایت مواد 95 و 117 و 141 و163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماد ه 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری الزامی است.

تصمیمات در خصوص تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند. لذا برای تغییر نام شرکت می بایست در ابتدا مجمع عمومی فوق العاده ای تشکیل گردد که با تنظیم صورتجلسه تغییر نام توسط اعضا امضاء شود. پس از آن می بایست مدارک لازم به اداره ثبت تقدیم گردد.

3-6-3- مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص:

کپی آگهی تاسیس

کپی روزنامه رسمی

کپی مدارک شناسایی همه اعضا

در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

مراحل تغییر نام شرکت سهامی خاص

جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص مراحل ذیل باید گذرانده شود.

1- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

2- رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت

3- بعد از تنظیم صورتجلسه، اصل صورتجلسه به انضمام:

الف: لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.

ب: اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.

3-6-4- نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های سهامی خاص:

بسمه تعالی

نام شرکت:…………………………..

شماره ثبت شرکت: ………………….

سرمایه ثبت شده: ……………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………… در تاریخ………………… ساعت………………………. با حضور کلیه سهامداران/اکثریت سهامداران در مرکز شرکت تشکیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

 1. خانم/آقای…………………………….به سمت رئیس جلسه
 2. خانم/آقای…………………………….به سمت رئیس جلسه
 3. خانم/آقای…………………………….به سمت رئیس جلسه
 4. خانم/آقای…………………………….به سمت منشی  جلسه انتخاب شدند.

ب:در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می باشد بحث و بررسی مقرر گردید که نام شرکت به ……………… تغییر یابد و در نتیجه ماده ………………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

ج:به خانم/آقای………………………. (احدی از سهامداران یا مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.

3-6-5- ثبت اسم تک سیلابی اسم دوسیلابی- اسم سه سیلابی

یکی از مهمترین دغدغه های فعالان اقتصادی این روزها انتخاب اسم شرکت می باشد. به طوریکه اولین سوال در مشاوره ها نحوه ی ثبت اسم دلخواه و یا کلماتی که برای اسم شرکت می توان انتخاب نمود می باشد. اما برای بسیاری سوال دارند که آیا می توان اسم تک سیلابی انتخاب نمود یا خیر؟

3-6-5-1- ثبت اسم تک سیلابی

با توجه به شرکتهایی که تاکنون به ثبت رسیده گنجایش ثبت اسم تک سیلابی برای شرکت پر شده است بنابراین اداره ثبت شرکتها اعلام به اتمام ظرفیت ثبت اسم های تک سیلابی و دو سیلابی و 3 سیلابی نموده اند و اسامی که دارای 4 سیلاب باشند با در بر داشتن شرایط لازم به ثبت می رسند. در برخی مواقع اگر اسامی خاص استفاده شود، ممکن است بتوان اسم سه سیلابی انتخاب نمود.

همان طور که بیان شد ثبت اسم تک سیلابی برای شرکت ها در حال حاضر ممکن نیست ولی می توان آن را در قالب برند البته با توجه به شرایط مخصوص ثبت برند، ثبت نمود و برای ارائه خدمات و کالاهای خود از این نام استفاده نمود.

در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت)، مفاد دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی  به شرح  زیر تعیین می گردد:

ماده 1-متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی، با معین نمودن نوع شخصیت حقوقی و ارائه مدارک لازم، نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی (انتخاب نام شرکت) مورد نظر مبادرت نمایند.

ماده 2-نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند.

ماده 3-اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها منوظ به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

ماده 4-فرصت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که به ثبت و آگهی منجر می شوند نامحدود است. در صورتی که نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد. این مدت برای شرکت های سهامی عام، 6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.

ماده 5-نام شخص حقوقی (نام شرکت) ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام، ناقص حرکتی، لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه، منتفی می شود.

ماده 6-نام پیشنهادی اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت) در موارد ذیل قابل تایید نمی باشد:

نام هایی که به تشکیلات دولتی و کشوری اختصاص دارند.

نام هایی که در آن از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.

نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ زشت و نا پسند و خلاف اخلاق حسنه باشند.

نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد اعم از ایران، کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.

هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.

تبصره: واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی (نام شرکت) است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.

ماده 7-در تعیین نام اشخاص حقوقی (نام شرکت) ،معیارهای ذیل لازم الرعایه است:

چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع(نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.

چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.

واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.

اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، برتر، برترین، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.

اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.

تبصره: چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره، قابل ثبت است.

ماده 8-چنانچه نتیجه کارشناسی نام، نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستورالعمل باشد، مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی، به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید.

تبصره 1: در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام، اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض، به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام، اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.

تبصره 2: در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد، متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط، مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید. نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود.

ماده 9-نام های تایید شده قابل انتقال به غیر نمی باشد.

ماده 10-نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین، مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود.

ماده 11-در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی (تغییر نام شرکت) رعایت مواد 95 و 117 و 141 و 163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی است.

3-6-5-2- ثبت شرکت دو سیلابی

بر اساس قانون ثبت شرکت ها و دستور العمل ویژه ثبت نام اشخاص حقوقی، ثبت شرکت دو سیلابی ممنوع نمی باشد. البته ثبت شرکت دو سیلابی فرایندی بسیار طولانی تر و پیچیده تردارد.

چنانچه نام دوسیلاب برای شما اهمیت دارد لازم است با گروه مشاورین و وکلای معتمد و با تجریه مشورت نمایید.

عموم نام هایی که برای شرکت ها به ثبت می رسد حداقل دارای سه سیلاب می باشد. یعنی عموماً و اصولا دارای حداقل سه کلمه می باشد.

البته این حداقل تعداد سیلاب هایی است که برای نام  اشخاص حقوقی داده می شود.

بعضا ما با نام های تایید شده ای مواجه می شویم که بیش از این میزان را دارا می باشند. مثلا چهار یا پنج کلمه دارند.

از آنجایی که عملاً منع قانونی برای نام هایی با ترکیب کمتر ازسه سیلاب نداریم اما به دلایل مختلف این مهم عملی نمی شود.

یکی از این مسائل دوری از تایید اسامی است که ترکیبی مشابه داشته باشد.

مدت زمان ثبت شرکت دو سیلابی :

در حالت عادی زمانی که نام های پیشنهادی ما حداقل ترکیب سه کلمه می باشد:

ظرف ۴۸ ساعت از تکمیل و ارسال اطلاعات اخذ تایید نام

ظرف ۱۲ تا ۱۵ روز کاری اخذ آگهی تاسیس و سایر اوراق اصلی شرکت

ظرف ۱۵ روز کاری اخذ روزنامه رسمی از روز پرداخت هزینه آن

در حالت بخصوص جهت  ثبت شرکت دو سیلابی:

ظرف ۳۰ روز کاری از تکمیل و ارسال مدارک اخذ تایید نام

ظرف ۱۲ تا ۱۵ روز کاری اخذ آگهی تاسیس و اوراق اصلی شرکت

ظرف ۱۵ روز کاری از پرداخت مبلغ روزنامه رسمی، آگهی روزنامه رسمی ارسال می شود.

ضوابط ثبت شرکت دو سیلابی :

در تعیین و تغییر نام شرکت رعایت مواد زیر الزامی است :

مواد ۹۵، ۱۱۷، ۱۴۱، ۱۶۳، ۱۸۴ و ۲۰۰ قانون تجارت.

تبصره ذیل ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

تبصره ذیل ماده ۱ آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری الزامی است.

در تعیین نام شرکت باید موارد زیر رعایت گردد:

 اگر تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوندهای جمع یا حذف آن باشد، امکان ثبت وجود ندارد. مثلا طلوع اندیشه – طلوع اندیشان

 اگر نام شرکتی بصورت ترکیبی از کلمات ثبت شده باشد نمی توان با حذف یکی از کلمات آن نام جدیدی مشابه آن به ثبت رساند.

واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند.

اضافه کردن کلمات توصیفی، به اسامی ثبت شده قبلی مورد پذیرش نخواهد بود.

اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند مورد پذیرش نیست.

استفاده از اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید بصورت حروف نوشته شود.

اگر نامی این شرایط را دارا بود اصولا قابل ثبت نیست.

اما در صورتی که شرکت دارای حق تقدم در قالب صورت جلسه هیئت مدیره اجازه تایید نام شرکت دیگر را بدهد قابل ثبت می باشد.

نام پیشنهادی دارای شرایط زیر قابل ثبت نمی باشند:

نام های اختصاص یافته به تشکیلات دولتی و کشوری

نام هایی که اسامی و عناوین بیگانه استفاده کرده اند.

نام های مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیح و مستهجن باشد.

نام های اختصاری یا حروفی که رسما متعلق به دولت باشد.

ترکیب دو واژه فارسی که تداعی واژه بیگانه باشد امکان پذیر نیست.

واژه های بیگانه یا غیرمتعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شرکت هستند که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گیرند.

شرکت هایی که برای گرفتن تایید نام شرکت خود نیازمند اخذ مجوز می باشند، مانند شرکت های بیمه لازم است قبلا مجوز لازم را بگیرند.

مدت زمان اعتبارِ نامِ تایید شده شرکت، که منجر به ثبت و آگهی شده، نامحدود است.

در صورتیکه نام تایید شده شرکت در حال تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نشود، صرفا سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار خواهد داشت.

این مدت برای شرکت های سهامی عام، ۶ ماه و از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس محسوب می شود.

نام شرکت ثبت شده با رعایت تقدم، مختص شخص حقوقی است که اسم به نام او در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. دیگری حق گرفتن عین آن نام یا شبیه به آن را ندارد. این حق بعد از انحلال و تسویه شرکت برای شخص از بین می رود.

نام های تایید شده را نمی توان به دیگری انتقال داد.

در هر شرکت پس از ثبت می توان با صورت جلسه هیئت مدیره اقدام به تغییر نام کرد.

پس از برسی نام ها توسط کارشناس در صورت  رد اگر متقاضی اعتراض دارد می تواند اعتراض کتبی را ارائه نماید.

3-6-5-3- ثبت اسم سه سیلابی

ویژگی هایی که اسم شرکت باید داشته باشد و نحوه انتخاب نام شرکت سه سیلابی را در ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کلمات استفاده شده در اسم شرکتها باید شرایط زیر را داشته باشند :

کلمه استفاده شده در نام باید فارسی بوده دارای معنای مشخص و ثبت شده در فرهنگ لغات مانند دهخدا و عمید باشد.

نمی‌توان از اختصار یا مخالف کلمه یا ترکیب اول حروف چند کلمه برای نام استفاده کرد.

بهتر است از حروف ربط (مانند از , و، با) در این نام شرکت استفاده نشود چون می تواند مشکل ساز باشد.

اعداد را فقط میتوان به صورت نوشتاری استفاده کرد.

کلمه هایی که از زبان های محلی یا قومی ایرانی نشات می گیرند (مانند کلمه های آذری، ترکی، کردی و غیره) تنها در استان های محل استفاده خودشان قابل ثبت هستند.

در انتخاب نام شرکت حتما باید از اسم خاص بهره گرفت. اسم خاص اسمی است که تنها به یک فرد یا شی اشاره دارد و شامل گروه یا مجموعه نمی شود.

کلمه های زیر مجاز برای استفاده در نام شرکت ها نیستند و یا استفاده از آنها نیاز به مجوز از مراجع مربوطه دارد.

ملی، ایران، ملت، کشور، انتظام، نظام، نفت، کارواش، فانتزی، شهروند، اقتصاد، میهن، جوانان پتروشیمی، دادگستر، بنیاد، سازمان، مرکز، بهزیست، بانک، بسیج، جهاد، آسانسور، آژانس، ایثار، ایثارگران، شاهد، شهید، آزاده، جانبازان، تکنو، فامیلی، فیلتر، امنیت، ایمان، دکوراسیون، هدف، نیک، باور، میکروبرد، تست، استار، تک، مدرن، پیکسپاه، تکنیک، دیتا، تک نو، تکنولوژی، اورست، مونتاژ، ونوس، دفتر، ایتال، بیو، کنترل، ‌متریک، مترلژی.

3-6-5-4- نمونه اسم برای انتخاب اسم شرکت:

آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

آتوسا : قدرت و توانمندی – دختر کورش وزن داریوش اول

آفر : آتش – ماه نهم سال شمسی

آفره دخت : دختر آتش – دختری که در ماه آذر به دنیا آمده است .

آذرنوش‌: شیرین و دل انگیز

آذین : زیور، طاق نصرة‌، تزئین، آرایش

آراه : نام فرشته موکل روز بیست و یکم ازماه پنجم درآئین زردشت

آرزو : کام ، مراد ، معشوق، امید بقیه در ادامه مطلب…

آبان دخت : دخترآبان، نام زن داریوش سوم

آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

آتوسا : قدرت و توانمندی – دختر کورش وزن داریوش اول

آفر : آتش – ماه نهم سال شمسی

آفره دخت : دختر آتش – دختری که در ماه آذر به دنیا آمده است .

آذرنوش‌: شیرین و دل انگیز

آذین : زیور، طاق نصرة‌، تزئین، آرایش

آراه : نام فرشته موکل روز بیست و یکم ازماه پنجم درآئین زردشت

آرزو : کام ، مراد، معشوق ، امید

آرش: درخشان، آفتاب، جد بزرگ اشکانیان – پهلوان کمانگیر ایرانی در لشگرمنوچهر

آرتین: عاقل و زیرک، نام پهلوان ایران در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی

آرتام: والی فریگه در زمان کوروش هخامنشی

آرتمن: نام برادر بزرگ تر خشایار شاه پسر داریوش شاه

آرشام : بسیار قوی – پدر بزرگ داریوش بزرگ هخامنشی

آرمان : آرزو – خواهش – امید

آرمین : آرام گرفتن – پسر کیقباد پادشاه پیشدادی

آرمیتا: آرامش یافته، کلمه ای زردشتی است

آریا فر: دارنده شکوه آریائی

آریا : آزاده نجیب – یکی از پادشاهان ماد – مهمترین نژاد هند و اروپائی

آریا مهر : دارنده مهر ایران – از سرداران داریوش سوم

آرین : سفید پوست آریائی

آزاده : دلیر و بی باک، رها

آزرم : شرم، مهر، محبت، عشق

آزرمدخت : یکی از ملکه های ساسانی

آزیتا : آزاده

آناهیتا : الهه آب

آونگ : شبنم – نام کردی

آهو: شاهد ، معشوق، یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار

آیدا : شاد، ماه – نام تذکمنب

اتسز : لاغر و استخوانی – از پادشاهان خوارزم

اختر : ستاره، علم، درفش

ارد : خیر وبرکت، فرشته نگهبان ثروت – نام چند تن از پادشاهان اشکانی

ارد شیر : شیر زیبا – اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان

اردوان : نام پادشاهان معروف اشکانی

ارژن : درختی با چوب بسیار سخت و محکم – نام کردی

ارژنگ : آرایش – کتاب مانی نقاش – دیوی که رستم در هفتخوان اورا کشت

ارسلان : شیر، دلیر و شجاع – نام پادشاه سلجوقی

ارغوان : نام درختی با گل و شکوفه های سرخ رنگ

ارمغان : هدیه، تحقه، سوغات

ارنواز: نوازش شده اهورا – دختر جمشید شاه پیشدادی

اروانه : نام گلی کوهی است – نامی کردی

استر : ستاره – بردارزاده مردخای وزن خشایارشاه

اسفندیار : پاک آفریده شده – پسر گشتاسب که بدست رستم کشته شد

اشکان : منسوب به اشک – بنیانگذار سلطنت پارتها

اشکبوس : پهلوان کوشانی که به کمک افراسیاب آمد، اما به دست رستم کشته شد

افسانه : داستان ، سرگذشت ، حکایت گذشتگان

افسون : سحر و جادو، حیله و تزویر

افشین : با همت .

امید : انتظار ، آرزو

انوش (‌ آنوشا ) : استوار و جاوید – دخترمهرداد ششم

انوشروان : دارنده لوح جاویدان – لفب خسرو اول پادشاه ساسانی

اورنگ : عقل و کیاست، تخت پادشاهی

اوژن : شکست دهنده، دشمن برانداز

اوستا : نام کتاب آسمانی زردشت

اهورا : صاحب، فرمانروای دانا

ایاز : بزرگ و پاینده – نام غلام ترک سلطان محمود غزنوی

ایران : محل زندگی آریائیها

ایراندخت : دختر ایران

ایرج : یاری دهنده آریائیها – پسرفریدون، پادشاه و پهلوان ایرانی

ایزدیار : کشی که خداوند یار اوست

بابک : پدر کوچک، جد اردشیر، پسر ساسان

باپوک : کولاک، نامی کردی

باربد : پرده دار، موسیقی دان و نوازنده دربار خسرو پرویز

بارمان : لایق – نام سردار افراسیاب

بامداد : پگاه، سپیده دم – نام پدر مزدک

بامشاد : کسی که در سحرگاهان شاد است – نوازنده مشهور دربار ساسانیان

بانو : خانم، ملکه، لقب آناهیتا الهه نگهبان آب

بختیار : خوشبخت ، خوش اقبال – استاد رودکی در موسیقی

برانوش : مهندس رومی که پل شوشتر را در زمان شاپور ساسانی

بردی : پسر کورش و برادر کمبوجیه

برزو : بلند قامت – پسر سهراب و نوه رستم دستان

برزویه : طبیب مشهور انوشیروان و مترجم کلیله ودمنه از هندی به پهلوی

برزین : بلند و تنومند – ازپهلوانان ایران – نام پسر گرشاسب

برمک : از وزیران ساسانی – نام اجداد و نگهبانان آتشکده بلخ

بزرگمهر : خورشید بزرگ – نام وزیر دانشمند انوشروان ساسانی

بنفشه : گلی رنگارنگ و زینتی با عمر نسبتا طولانی

بوژان : رشد کرده – نامی کردی

بویان : خوشبو – مامی کردی

بهار : شکوفه و گل – سه ماه اول سال شمسی

بهارک : بهار کوچولو

بهاره : بهاری

بهتاش : خوب ومانند

بهداد : نیک آفریده شده

بهرام : پیروز ، ایزد پیروزی درآئین زردشت ، لقب برخی از پادشاهان ساسانی

بهدیس : خوش رنگ ، خوشگل

بهرخ : زیبا چهره ، قشنگ

بهرنگ : خوش رنگ

بهروز : خوشبخت ، نیکبخت

بهزاد : نیک نژاد – مینیاتوریست مشهور صفویان – نام اسب سیاوش

بهشاد : خوشحال وشاد

بهمن : نیک اندیش – برف انبوه که از کوه فرو ریزد – جانشین اسفندیار

بهناز : خوش ناز‌، باناز ، طناز

بهنام : نیک نام

بهنود : سلامت ، عافیت

بهنوش : کسی که نیک مینوشد

بیتا : بی همتا ، بی مانند

بیژن : ترانه خوان ، جنگجو – پسر گیو و دلداده منیژه

پارسا : پاکدامن ، زاهد

پاکان : پاکها – نامی کردی

پاکتن : نیکو چهر پاکیزه تن

پاکدخت : دختر پاک

پانته آ : همسر آرتاداس که مادها او را به کورش هدیه کردند امانپذیرفت

پدرام : آراسته ، نیکو ، شاد

پرتو : روشن ، تابش

پرشنگ : تابش ، آتشپاره

پرتو : روشن ، تابش ، فروغ

پرستو : پرنده مهاجر

پرویز : پیروز – لقب خسرو دوم ، پادشاه ساسانی

پردیس : بهشت ، باغ و بستان

پرهام : ازاشخاص بسیار ثروتمند در زمان بهرام گور

پژمان : افسرده ، غمگین

پژوا : بیم و هراس

پرنیا : پارچه حریر

پشنگ : میله آهنی – نام پدرافراسیاب

پروانه : حشره ای زیبا که خود را به شعله می زند

پروین : ثریا ، ستارگان کوچک نزدیک به هم

پری : فرشته ، جن ، همزاد

پریچهر : زیبا روی – نام زن جمشید شاه

پریدخت : دختر پری ، همسر سام نریمان و مادر زال

پریسا : همچون پری

پرناز: پری ناز دار

پریوش : پری روی ، فرشته روی

پریا : کبوتر بال شکسته ای که به دنبال آشیانه می گردد.

پوپک : هدهد

پوران : جانشین ، یادگار

پوراندخت : نام دختر خسروپرویز

پوریا : پهلوان محمد خوارزمی ملقب به پوریای ولی

پولاد : آهن سخت و کوبیده ، نام پهلوان ایرانی زمان کیقباد

پویا : رونده و دونده – نامی کردی

پونه : گیاهی خوش عطر و بو که در کنار جویها می روید.

پیام : الهام ، وحی ، پیغام

پیروز: کامیاب ، فاتح ، نام چند نفر از پادشاهان ساسانی

پیمان : عهد ، قول وقرار – عنوان اسامی مردان در فارسی دری

تابان : تابنده ، منور

تاباندخت : دختر تابناک

تاجی : تاجدار ، نام و عنوانی در فارسی دری

تارا : ستاره

تاویار : آتشبان – نامی کردی

ترانه : زیبا و صاحب جمال ، سرود ، نغمه

تناز : نازنین ، با ناز و کرشمه – نامی کردی

توران : نام دختر خسروپرویز – سرزمین تور

توراندخت : دختری از توران

تورج : دلاور ، یکی از سه پسر فریدون شاه

تورتک : خروس صحرایی ، قرقاول

توفان : باد سخت

توژال : برف اندک – نامی کردی

تیر داد : داده تیر ، اشک دوم پادشاه اشکانی

تینا : گل ، نامی کردی

تینو : تشنه ، نامی کردی

جابان : سردار ایرانی یزدگرد

جامین : اسم یکی از قهرمانان ایران زمین ، نامی کردی

جاوید : پایدار ، همیشگی

جریره :‌ نام دختر پیران ویسه که همسر سیاوش شد.

جمشید : پسر طهمورث هارمین پادشاه پیشدادی

جوان : برنا ، دلیر ، شاداب

جویا : جوینده – پهلوان مازندرانی بود که بدست رستم کشته شد.

جهان : دنیا ، عالم ، گیتی ، کیهان

جهانبخت : شانس و اقبال جهان

جهانبخش : بخشنده جهان

جهاندار : نگهبان جهان

جهانگیر : فاتح جهان – نام پسر رستم

جهان بانو : بانوی جهان ، ملکه جهان

جهاندخت : دختر گیتی

جهان ناز : مایه فخر عالم

جیران : آهو ، نامی ترکی

چابک : زرنگ ، چالاک

چالاک : سریع و زبردست

چاوش : پیشرو و پیش قراول کاروان

چترا : دوازدهمین پادشاه سلسله ماد

چوبین : کنیه و لقب بهرام چوبی از سردار انوشیروان

چهرزاد : نام دختر بهمن است که سی سال پادشاهی کرد

خاوردخت : دختر مشرق زمین

خداداد : خدا داده

خدایار : دوست خدا – فرمانروای بخارا بوده است

خرم : شاد و خندان – پهلوان خرم از عهد شاه شجاع است

خرمدخت : دختر شاد و خندان

خسرو : مشهور ، نیک نام – لقب چند تن از پادشاهان ساسانی

خشایار : قهرمان ، نیرومند – نام پسر داریوش کبیر هخامنشی

خورشید : درخشنده آفتاب – معشوقه جمشید درداستان جمشید و خورشید

دادمهر : زاده آتش ، نام استاندار پارسی طبرستان

دارا : مالدار، ثروتمند ، از نامهای خداوند

داراب : نام پسر بهمن پادشاه کیانی

داریا : دارنده ، ازنامهایی که در اوستا آمده است

داریوش : نگهبان نیکی – فرزند ویشتاسب از شاهان بزرگ هخامنشی

دانوش : از اسمهائی که در کتاب وامق و عذرا آمده است

داور‌:‌ حاکم عادل ، قاضی

دایان : ماما ، نامی کردی

دریا : بحر ، نام فرزند علاالدین عماد شاه

دل آرا : محبوب و معشوق

دل آویز : دلچسب ، دلکش ، آویزه دل

دلارام : مایه آرامش دل / معشوقه بهرام گور

دل انگیز : گوارا ، مطلوب

دلبر : برنده دل ، یار و معشوق

دلبند : عزیز و گرامی

دلربا : رباینده دل ، محبوب

دلشاد : شادمان و خوشحال

دلکش : جذب کننده دل ، دلربا ، دلپذیر

دلناز : آنکه قلب و دلش ناز است

دلنواز : مهربان ، مشفق

دورشاسب : نام جد پنجم گرشاسب ، دور از اسب پادشاه

دنیا : عالم و گیتی

دیااکو: اولین پادشاه مادها در قرن هفتم پیش از میلاد

دیانوش : دزد دریائی در داستان وامق و عذرا

دیبا : پارجه ابریشمی رنگی ، روی زیبا

دیبا دخت : دختر زیبا ، دختری همچون پرنیان

رابو : نام گلی بهاری – نامی کردی است

رابین : مشاور ، متعمد – نامی کردی است

رادبانو : بانوی بخشنده و جوانمرد

رادمان ( رادمن ) : نام سپهسالار خسرو پرویز ساسانی

رازبان : راز دار – عنوان مردان بزرگ در پارسی دری

راژانه : رازیانه – نامی کردی برای دختران

راسا : هموارو صاف – نامی کردی

رامتین : آرامش تن – موسیقی دان عهد ساسانیان

رامش : فراغت ، آسودگی ، راحتی ، نام هیربد زردشتی

رامشگر : خواننده و نوازنده ، خنیاگر

رامونا : نگهبان عاقل

رامیار : چوپان و گوسفند چران

رامیلا : خدای بزرگ ، نامی آشوری است

رامین : معشوقه ویس ، نام یکی از سرداران ایران

راویار : شکارچی – نامی کردی

رژینا : مانند روز – نامی کردی

رخپاک : دارای چهره پاک

رخسار : چهره ، سیما

رخشانه : منسوب به رخش

رخشنده : تابان ، کنایه از خورشید است

رزمیار : رزمنده ، مبارز

رستم : تنومند و قوی اندام ، جهان پهلوان ایرانی و قهرمان بزرگ شاهنامه

رکسانا : نورانی ، روشن

روبینا : یاقوت سرخ

رودابه : فرزند تبان ، زن پسرزا ، نام قلعه ای در غرب ایران

روزبه : خوشبخت : بهروز، از موبدان بهرام گور ساسانی

روشنک : مشعل دار ، همچنین نام دارویی گیاهی است

روناک : روشن

رهام : نام پسر گودرز

رهی : راهی شده ، روان ، مسافر

ریبار : رهگذر ، نامی کردی

راسپینا : پائیز ، لغت زند و پازند

زادبخت : خوشبخت ، خوش اقبال

زاد به : بهزاد ، نیک زاده شده

زاد چهر : دارای نژاد پاک و اصیل

زاد فر : زاده روشنی

زال : فرزند سپید موی سام نریمان و پدر رستم قهرمان ملی ایرانیان

زادماسب : برادر شاپور ساسانی ، نام یکی از قضات ساسانی

زاوا : داماد ، نامی کردی

زردشت : صاحب شتر زرد و زرین ، پیامبر ایران باستان

زرنگار : طلا کوب ، زرین

زری : طلائی ، زربفت

زرین : طلائی رنگ ، منصوب به زر

زرینه : آنچه منسوب به زر است

زمانه : روزگار ، دهر

زونا : گیاهی با گل کبود رنگ ، نامی کردی

زیبا : خوشگل ، قشنگ ، خوب ونیکو

زیبار : قبیله ای از کردها ، نامی کردی

زیما : زمین ، لغت اوستائی

زینو : زنده ، پابرجا – نامی کردی

ژاله : شبنم ، قطره

ژالان : گلهای دارای قطره و شبنم – نامی کردی

ژیار : زندگی ، زندگی شهری – نامی کردی

ژینا : زندگی و حیات – نامی کردی

ژیوار : زندگی

سارا : صحرا ، کوه و دشت – نامی کردی

سارک : سار کوچک ، پرنده ای سیاه رنگ وبزرگتر از گنجشک

سارنگ : نام سازی شبیه به کمانچه

ساره : بامداد ، فردا – نامی کردی

ساسان : سوال کننده ، رئیس معبد آناهید استخر که خاندان ساسانیان به او منسوبند

ساغر : پیاله شرابخوری ، جام

سام : سیه چرده – جهان پهلوان ایرانی وجد رستم

سامان : ترتیب ، نظام ، زندگی

سانا : سهل و آسان

ساناز : کمیاب ، نادر، نام گلی است

سانیار : حامی و یار و پشتیبان – نامی کردی

ساویز : خوش اخلاق ، مهربان – نامی کردی

ساهی : آسمان صاف – نامی کردی

ساینا : خاندانی از موبدان زردشتی ، سیمرغ

سایه : منطقه تاریک پشت هر جسم ، حمایت

سپنتا : مقدس ، محترپ

سپند : اسفند

سپهر : آسمان ، نام فرزند کیخسرو

سپهرداد : بخشیده اسمان – داماد داریوش هخامنشی

سپیدار : درخت سفید

سپید بانو : بانوی سفید و درخشان

سپیده : سحرگاه ، سپیدی چشم

ستاره : کرات آسمانی که در شب می درخشند

ستی : دختر ، سیتا

سرافراز : سربلند ، متکبر

سرور : رئیس ، پیشوا

سروش : شنیدن و فرمانبرداری – فرشته مظهر اطاعت

سرور : شادمانی ، خوشحالی

سوبا : شناگر ، فردا

سوبار : اسب سوار – لغت زند و پازند

سنبله : یک خوشه گندم

سودابه : دختر زا – سود ده

سوری : سرخ رو ، نام دختر اردوان پنجم

سورن : خانواده ای در دوره اشکانیان که قدرتمند بودند

سورنا : سردار دلیر و خردمند پارتی

سوزان : سوزنده ، ملتهب

سوزه : سبزه ، نامی کردی

سوسن : گلی به رنگهای سفید، کبود ، زرد و حنایی

سومار : نام قبیله ای از کردها

سولان : نام گلی است ، نامی کردی

سولماز : زنی پیرو پژمرده نمی شود

سوگند : شاهد گرفتن خدا یا بزرگی را گویند

سهراب : سرخ روی ، نام پسر رستم که در جنگ با رستم فرمانده سپاه تورانیان بود

سهره : پرنده ای خوش آواز، با پرهای سبز و زرد

سهند : کوه آتشفشان قدیمی در آذربایجان

سیامک : مجرد – نام پسر کیومرث

سیاوش : دارنده اسب سیاه ، فرزند کیکاووس که ناجوانمردانه و بی گناه به قتل رسید

سیبوبه ‌: مانند سیب ، دانشمند شهیر ایرانی ، منصف الکتاب

سیما : چهره ، رخ

سیمدخت : دختر نقره ای و سفید

سینا : مرد دانشمند ، نام پدر شیخ ابوعلی سینا

سیمین : نقره ای ، سفید

سیمین دخت : دختر نقره ای و سفید

شاپرک : پروانه

شادی : شادمانی ، خوشحالی ، شور شادان : شادمان

شادمهر : مهربان ، با محبت

شاران : گردنبند درست شده از بادام – نامی کردی

شاهپور : پسر شاه ، شاهزاده – نام چند تن از شاهان ساسانی

شاهدخت : دختر شاه ، شاهزاده خانم

شاهرخ : شاه منظر ، کسی که رخساری همچون شاه دارد

شاهین : پرنده ای شکاری

شاهیندخت : دخت شاهین

شایسته : سزاوار ، لایق

شباهنگ : بلبل ، ستاره کاروان کش

شب بو : نام گلی است که شب هنگام باز می شود

شبدیز: سیه فام ، سیه چرده ، نام اسب خسروپرویز

شبنم : رطوبتی که شب هنگام روی گلها می نشیند

شراره : گرمای سوزان ، عشق فراوان ، نامی کردی

شرمین : شرمسار ، خجل

شروین : یکی از سرداران معاصر شاپورذوالاکتاف ساسانی

شکوفه : گل درختان میوه دار ، شکفته

شکفته : خندان ، بشاش

شمشاد : درختی زینتی و تقریبا همیشه سبزکه دستمایه بسیاری از شاعران است

شمین : خوشبو، خوش عطر

شوان : شبان ، چوپان – نامی کردی

شمیلا : از نامهای ارمنی ایرانی به معنی بانوی بزرگوار

شورانگیز : فتنه انگیز ،‌ ایجاد کننده شور و شوق

شوری : خوش قیافه ، قد بلند- نامی کردی

شهاب : شعله آتش ، سنگ آسمانی ، ستاره دنباله دار

شهبار : درخورشاه ، لایق شاه

شهباز : باز سفید رنگ ، شاه باز

شهبال : پر بزرگ پرندگان

شهپر: پرشاهانه

شهداد : داده و بخشیده شاه

شهرآرا: آنکه به زیبایی مایه آرایش شهراست ، آرایش دهنده شهر

شهرام : رام و مطیع شاه

شهربانو : بانوی شهر ، ملکه

شهرزاد : شهرزاده ، بومی – نقال قصه های هزار و یک شب

شهرناز : خواهر جمشید و همسر ضحاک ماردوش

شهرنوش : شیرینی شهر

شهره : مشهور و نامی

شهریار : پادشاه ، یارشهر ، نام پسر برزوپسر سهراب

شهرزاد : شاهزاده ، فرزند شاه

شهلا : زن سیه چشم

شهنواز : نوازش شده شاه

شهین : منسوب به شاه

شیبا : نسیم شبانه – نامی کردی

شیدا : آشفته و عاشق

شیده : ‌خورشید ، درخشان

شیردل : پهلوان و دلاور

شیرزاد : شیر بچه ، همچون شیر

شیرنگ : به رنگ شیر ، مانند شیر

شیرو : پهلوان معاصر با گشتاسب ، نام سردار فریدون        

شیرین دخت : دختر شیرین

شیما : دخترانه ، نامی کردی

شینا : قدرتمند ، توانا – نامی کردی

شیرین : مطبوع و گوارا ، معشوقه خسرو پرویز

شیوا : شیرین بیان ، خوش زبان ، ایزد بزرگ هندیان باستان

طوس : فرزند نوذر پهلوان ایرانی شاهنامه

طوطی : پرنده سبز رنگ و سخنگوست و نام برخی زنان در فارسی دری است .

طهماسب : دارای اسب قوی – نام پسر منوچهر

طهمورث : روباه تیزرو و قوی ، پادشاه پیشدادیان و پدر جمشید

غوغا : آشوب ، هیاهو

غنچه : گل نشکفته ، کنایه از دهان معشوق

فتانه : از نامهای کردی برای دختران

فدا : قربانی ، نامی کردی

فراز : بلندی و شکوه

فرامرز : شکوه مرزداری – نام پسر رستم دستان

فرانک : سیاه گوش ، نام مادر فریدون ، نام همسر بهرام گور ساسانی

فراهان : محل شکوه و جلال

فربد : مناعت ، بزرگی

فربغ : شکوه خداوند

فرجاد : دانشمند و فاضل

فرخ : تابان و زیبا – نام یکی از امیران سیستان در عهد سلجوقیان

فرخ پی : نیک پی و نیک قدم

فرخ داد : مبارک آفریده شده

فرخ رو : دارای صورت زیبا

فرخ زاد : مبارک زاد ، خجسته زاد ، رستم فرخزاد سردار معروف ساسانیان است

فرخ لقا : درای چهره زیبا ، خوشگل

فرخ مهر : زیبا همچون خورشید

فرداد : داده شکوه وزیبائی

فردیس : بهشت ، بوستان

فرین : یگانه ، شکوه دین ، مخفف فروردین ماه اول بهار

فرزاد : زاده فرو شکوه

فرزام : شایسته و لایق – نامی کردی

فرزان : عاقل ، حکیم ، دانشمند

فرزانه : دانشمند ، عاقل و عالم

فرزین : عالم ، وزیر دربار

فرشاد : شا دمان ، مسرور ، خوشحال

فرشته : فرستاده الهی و آسمانی

فرشید : درخشانتر ، نام برادر پیران ویسه

فرمان : دستور ، حکم

فرناز : داری ناز فراوان

فرنگیس ( فری گیس ) : نام دختر افراسیاب و همسر دوم سیاوش

فرنود : دلیل و برهان

فرنوش : شکوه ، نام پادشاه باستانی ماد

فرنیا : نامی برای پسران

فروتن : افتاده حال ، متواضع

فرود : پائین – نام پسر سیاوش ، نام پسر کیخسرو نام پسر خسرو پرویزو شیرین

فروز : روشنائی ، روشنی

فروزان : تابان ، درخشان

فروزش : روشنی ، تابناک

فروزنده : درخشان ، درخشنده

فروغ : روشنائی ، تابش

فرهاد : عاشق افسانه ای شیرین

فرهنگ : شکوه ، ادب ، تربیت

فرهود : صداقت و راستی در دین

فربار : همراه خوب و شایسته

فریبا : زیبا و فریبنده

فرید : بی همتا، نامی کردی

فریدخت : دختر بی همت

فریدون : دارای شکوهی اینچنین ، پادشاه پیشداری که بر ضحاک ماردوش غلبه کرد

فریمان : فر و شکوه ایمان

فریناز : عشوه گر ، پریناز

فرینوش : شکوه شیرین

فریوش : زنگ ، همان پریوش هم هست

فیروز : پیروز و مظفر

فیروزه : سنگی گرانبها با رنگ فیروزه ای

قابوس : معرب کاووس است

قباد : سرور گرامی ، شاه محبوب ، پدر کیکاوس از پادشاهان کیانی

قدسی : بهشتی ، روحانی

کابان : کدبانو ، نامی کردی برای دختران

کابوک : کبوتر ، نامی کردی برای دختران

کارا : فعال و کوشا

کارو : از نامهای ارمنی ایرانی به معنی نوید دهنده

کاراکو : نام یکی از سرداران ماد

کامبخت : کسی که بخت به کام اوست

کامبخش : آرزو دهنده ، مراد بخش

کامبیز : صورت فرانسوی (( کمبوجیه )) پسر کورش است

کامجو : کامجوینده

کامدین : یکی از دانایان دین زردشت

کامران : سعادتمند و خوشبخت

کامراوا : به مقصود و مراد رسیدن

کامک : آرزو و خواهش کوچک

کامنوش : کامروا ، خوشبخت

کامیار : کامروا و پیروز

کانیار : معدن شانس ، نامی کردی

کاووس : پادشاه توانا – از پادشاهان کیانی و پسر کیقباد

کاوه : آهنگر معروف ایران باستان که علیه ضحاک قیام کرد

کتایون : جهان بانو ، دختر قیصر روم و مادر اسفندیار

کرشمه : ناز و غمزه

کسری : معرب خسرو است

کلاله : موی پیچیده ، دختری با موهای مجعد

کمبوجیه : نام پسر کورش کمبوجیه است

کوشا : کوشنده ، ساعی

کهبد : خداوند کوه ، عابد

کهرام : رام شده کوه نام برادر و سردار افراسیاب

کهزاد : زاده کوه ، کسی که در کوه زائیده شده است

کیارش : شهریار بزرگ

کیان : پادشاه ، امیران

کیانا : فرستاده ، نامی کردی

کیانچهر : دارای چهره پادشاهان

کیاندخت : شاهدخت ، دختر شاه

کیانوش : بسیار شیرین ، نام یکی از دو برادر فریدون در شاهنامه

کیاوش : بزرگوار – نام پدر کیقباد

کیخسرو : پادشاه نیکنام ، پسر سیاوش و سومین پادشاه کیانیان

کیقباد : پادشاه محبوب – پدر کیکاوس و سر سلسله کیانیان

کیکاووس : سیاه چرده ، سبزه ، نام پسر کیقباد و پدر کیاوش

کیوان : سیاره زحل و دومین سیاره منظومه شمسی پس از مشتری است

کیوان دخت : دختر سیاره کیوان

کیومرث : نخستین انسان ، و به گفته شاهنامه نخستین پادشاه

کیهان : جهان و گیتی

کیاندخت : دختر گیتی

کیهانه : جهان کوچک

گرد آفرید : پهلوان زاده شده

گردان : پهلوانان ، یلان

گرشا : به ر وایت شاهنامه همان کیومرث اولین پادشاه است

گرشاسب : صاحب اسب لاغر ، پهلوان ایرانی و جد رستم

گرشین : شعله آبی ، نامی کردی برای دختران

گرگین : منسوب به گرگ ، پسر میلاد از پهلوانان زمان کیخسرو

گزل : زیبا ، نامی ترکمنی است

گشتاسب : صاحب اسب رمنده ، پدر داریوش هخامنشی

گشسب : دارنده اسب نر

گشسب بانو : دختر رستم و زن گیو

گل : گیاهان رنگی کوچک که دستمایه شاعرانند

گل آذین : حالت قرار گرفتن گلها روی شاخه ها

گل آرا‌ :‌ آراینده گل

گلاره : تخم چشم ، نامی کردی

گل افروز : فروزنده گل

گلاله : دسته گل

گل اندام : آنکه اندامش مانند گل است

گلاویز : گیاهی برای زینت گل

گلباد : داری بوی گل

گلبار : پرگل ، گل افشان

گلبام : گلبانگ

گلبان : نگهدارنده گل

گلبانو : بانوی چون گل

گلبرگ : هر یک از برگهای یک گل ، مثل برگ گل

گلبو : معطر ، خوشبو

گلبهار : مثل گل بهاری

گلبیز : گل افشان

گلپاره : تکه گل ، پاره ای از گل

گلپر : برگ گل ، پر گل

گلپری : پری همچون گل

گلپوش : پرازگل ، پوشیده از گل

گل پونه : کسی که چهره اش به لطافت گل است

گلچین : باغبان ، عاشق گل ، کسی که گل می چیند .

گلدخت : دختر گل

گلدیس : به رنگ گل ، مانند گل

گلربا : رباینده گل

گلرخ : بسیار زیبا همچون گل

گلرنگ : به رنگ گل ، شرابی رنگ

گلرو : زیبا و سرخ رو

گلشن : گلزار و گلستان

گلریز : ریزنده گل

گلزاد : زائیده گل

گلزار : گلستان ، جای پرگل

گلسا : مثل گل

گلشید : درخشان چون گل

گلنار : گل انار ، شکوفه انار

گلناز : کسی که ناز و غمزه اش مثل گل است

گلنسا : گل بانو ، خانم گل

گلنواز : نوازش شده گل

گلنوش : شیرین مثل گل

گلی : مانند گل ، قرمز رنگ

گودرز : از پهلوانان عهد کاوس وکیخسرو و یکی از پادشاهان معروف اشکانی

گوماتو : انقلابی زمان مادها که برای براندازی مادها و هخامنشیان قیام کرد

گهر چهر : آنکه چهره اش همچون گوهر است

گوهر ناز : کسی که همچون گوهر نازش گرانبهاست

گیتی : دنیا ، جهان ، عالم

گیسو : موی بلند زنان

گیلدا : طلا

گیو : پهلوان نامی شاهنامه و پدر بیژن

لادن : گلی به رنگهای زرد و نارنجی

لاله : گلی که رنگهای گوناگون دارد و معروفترین آن لاله سرخ و صحرائی است

لاله رخ : کسی که روی همچون لاله دارد

لاله دخت : دختر لاله

لبخند : تبسم

لقاء : چهره ، سیما

لومانا : نام محلی در کردستان ، نامی کردی برای دختران

لهراسب : دارای اسب تندرو ، از پادشاهای کیانی و پدر گشتاسب

مارال : آهو ، نامی ترکی

ماری : کبک ماده ، نامی کردی

مازیار : اورا مزدایار – پسر قارون فرمانروای طبرستان

ماکان : نام پسر یکی از سران دیالمه

مامک : مادر کوچک و مهربان

مانا : نام خداوند بزرگ و نام یکی از دولتهای ماد ، نامی کردی

ماندانا : دختر آژدهاک و مادر کورش هخامنشی

مانوش : کوهی که منوچهردربالای آن متولد شده است

مانی : پیامبر ایرانی در زمان شاپور ساسانی

مانیا : خسته شده ، نامی کردی

ماهان : منسوب به ماه

ماهاندخت : دختر ماهان

ماه برزین : یکی از بزرگان دولت ساسانیان

ماه جهان : زیبای جهان

ماهچهر : زیبا رو ، قشنگ

ماهدخت : دختر ماه

ماهور : تابناک – نامی کردی

ماهرخ : آنکه صورتی چون ماه زیبا دارد

ماهزاد : زاده ماه

مردآویز: جنگنده و دلاور

مرداس : مرد آسمانی – نام پدر ضحاک که مرد نیکی بود و بدست پسرش کشته شد

مرزبان : مرزدار – مرزبان بن رستم نویسنده کتاب مرزبان نامه

مرمر : ازسنگهای آهکی که صیقلی و جلا پذیراست ، سنگ مرمر

مزدک : خردمند کوچک – مردی که در زمان ساسانیان ادعای پیغمبری کرد اما کشته شد

مژده : نوید ، بشارت

مژگان : مژه ها

مستان : شادان ، شادمان

مستانه : خوشحال ، مانند مست

مشکاندخت : دختر خوشبو

مشکناز : مشک ناز دار

مشکین دخت : دختر مشک آلود و معطر

منیژه : پاک و سفید روی – نام دختر افراسیاب

منوچهر : کسی که چهره بهشتی دارد – از پادشاهان پیشدادی

مهبانو : بانوی بزرگ ، بانوی همچون ماه

مهبد : یکی از وزیران انوشیروان ساسانی

مه داد : از فرماندهان نظامی پارسیان ویکی از نامهای دوران هخامنشی

مهتاب : ماه تابان ، ماه تابناک

مهدیس : ماهرو ، زیبا ، خوشگل

مه جبین : انکه پیشانیش مانند ماه درخشان است

مه دخت : ماه دخت ، دختر ماه

مهر آذر : یکی از موبدان پارس در زمان انوشیروان – خورشید آذر

مهر آرا : آرایش دهنده مهر

مهر آسا : همچون خورشید زیبا روی

مهر آفاق : خورشید افقها

مهر افرین : عشق آفرین ، آفریننده عشق

مهرآب : کسی که فروغ خورشید دارد – نام جد مادری رستم

مهرداد : بخشنده ماه

مهر افزون : بالا برنده عشق و محبت

مهرام : رام شده ماه

مهران : منسوب به مهر است و یکی از خاندانهای عصر ساسانی

مهراندخت : دختر مهر و محبت

مهراندیش : دارای اندیشه با مهر و محبت

مهرانفر : شکوه

مهرانگیز : ایجاد کننده مهر و محبت و عشق مهرپویا : پوینده مهر

مهرداد : داده خورشید- خورشید عدالت – نام چند تن از پادشاهان اشکانی – خزانه دار بزرگ کوروش بزرگ

مهر دخت : دختر آفتاب

مهرزاده ‌: زاده خورشید ، زیبا روی

مهرناز : ناز خورشید

مهرنوش : خورشید جاویدان – یکی از پسران اسفندیار که بدست فرامرز کشته شد

مهرنکار : آرایش دهنده خورشید ، مهر آرا- نام یزدگرد

مهرنیا : ازنژاد مهر

مهروز : آنکه روزی چون خورشید دارد

مهری : منسوب به مهر ، منسوب به خورشید

مهریار : دوست خورشید

مهسا : مانند ماه زیبا روی

مهستی : ماه هستی ، ماه روزگار ، گرانبهاترین

مه سیما: آنکه صورتی چون ماه دارد

مهشاد : ماه شادمان

مهشید : پرتوماه

مهنام : آنکه نامش چون ماه است

مهناز : نازماه

مهنوش : ماه همیشگی

مهوش :‌ مانند ماه

مهیار : یار ماه ، نام پسر داریوش سوم هخامنشی

مهین : ماه زیبا رو

مهین دخت : دختر بزرگ

میترا : دوستی و محبت و مهر

میخک : گلی زیبا به رنگهای قرمز، سفید ، صورتی وزرد

مینا : گلی کوچک و زینتی ، گردنبند

مینا دخت : دختر مینا

مینو : بهشت ، جنت

مینودخت : دختر بهشت ، دختر پاک

مینو فر : دارای شکوه بهشتی

نادر : کمیاب ، بی همتا – نادر شاه افشار سر سلسله افشاریه درایران

ناز آفرین : معشوقی که ناز فراوان می کند

نازبانو : بانوی ناز دار

نازپرور : پرورش یافته در ناز

نازچهر : کشی که چهره ناز دارد

نازفر : دارای شکوه

نازلی : پرناز و غمزه – نامی ترکی برای دختران

نازی : با ناز ، اهل ناز

نازیدخت : دختر ناز

نامور : مشهور ، ارزنده

ناهید : پاک و بی آلایش – نام مادر اسفندیار

ندا : آواز ، بانگ ، فریاد

نرسی : فرشته وحی در اوستا – نام پسر شاپور نوه اردشیر بابکان

نرگس : گلی خوشبو و زیبا

نرمک : زیبا و لطیف – نامی کردی برای دختران

نرمین : لطیف و ملایم

نریمان : پهلوان ، دلیر – نام پدر سام

نسترن : گلی سفید و زیبا از گونه های نرگس

نسرین : گلی سفید و پر برگ

نسرین دخت : دختر نسرین

نسرین نوش : نام همسر بهرام گور

نکیسا : نوازنده و خواننده دربار خسرو پرویز ساسانی

نگار: نقش ، بت ، صنم

نگاره : شکل دارای نقش و نگار

نگارین : نقاشی شده

نگین : گوهر قیمتی

نوا : ناله ، آواز

نوش ( انوش ) : زندگی جاوید

نوش آذر : آتش جاویدان – از آتشکده های عصر ساسانی

نوش آور : چیزی که زندگی و حیات می آورد

نوشا : نوشنده ، آشامنده

نوش آفرین : افریننده شادی و شیرینی

نوشدخت : دختر شاد

نوشروان ( انوشیروان ) : جاویدان ،‌ اولین خسرو ساسانی

نوشفر : شکوه جاوید

نوشناز : دارای ناز و ادای شیرین

نوشین : گوارا و شیرین

نوید : مژده و بشارت

نوین : تازه ، جدید

نوین دخت : دختر تازه به دنیا آمده

نیش ا : خال و نشانه – نامی کردی برای دختران

نیک بین : خوش بین

نیک پی : پاک نژاد

نیک چهر : خوشگل و زیبا

نیک خواه : شخص خیر خواه و خیراندیش

نیکداد : بخشنده نیکی

نیکدخت : دختر پاک و نیکو

نیکدل : دل پاک

نیکزاد : زاده نیکی و پاکی

نیلوفر : گل پیچک و زینتی به رنگهای سفید و سرخ وآبی

نیما : لقب علی اسفندیاری پدرشعر نو درایران ، نیما یوشیج

وامق : دوست دارنده ، عاشق – عاشق عذرا

ورجاوند : ارجمند – به اعتقاد زردشتیان کسی که درآخر زمان ایران را آباد می کند

وریا : پیدار، آگاه – نامی کردی برای پسران

وشمگیر : شکارچی بلدرچین – نام نام پسر وردانشاه از مولوک دیالمه

وهرز : نام مرزبان کشور یمن درعهد انوشیروان

وهسودان : نیک آسوده و آرام – عنوان یکی از سلاطین آذربایجان

ویدا : آموزنده و تعلیم دهنده

ویس : نام معشوق رامین در داستان ویس و رامین

ویشتاسب : صاحب اسبان فراوان

ویگن : از اسمهای ارمنی ایرانی به معنی جهش و پرش

3-7- ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها

ارسال مدارک تقاضای ثبت شرکت از طریق پست

پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را امضا و از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید.
با  ارسال مدارک، ممکن است 3 حالت برای پرونده شما اتفاق بیفتد:
1-رد پرونده
2-نقص پرونده
3-صدور آگهی

حضور در اداره ثبت

پس از آنکه درخواست ثبت شرکت در دو نسخه با ضمایم تسلیم متصدی ثبت گردید یک نسخه از آن در پرونده ضبط کرده و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها به ثبت می رساند و متصدی مزبور نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و شماره ثبت پس از امضاء و مهر به متقاضی تسلیم می نماید و متعاقباَ صاحبان امضاء مجاز، دفتر مخصوص را امضاء می کنند. ثبت در دفتر مزبور مانند ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی است. زیرا به موجب ماده 5 اصلاح آیین نامه ثبت شرکت ها، اداره ثبت شرکت ها در تهران و اداره ثبت شرکت در شهرستان ها در ثبت شرکت نامه قایم مقام دفتر خانه های رسمی می باشند.

3-8- پرداخت هزینه چاپ روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت سهامی خاص

صدور آگهی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی، آخرین مرحله ثبت شرکت محسوب می شود. مطابق ماده 197 ق.ت در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق آیین نامه وزارت دادگستری اعلان خواهد شد.

پس از انجام مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌ها و دریافت مدارک، اقدامی که مطابق با قانون تجارت ضروری است، اعلان عمومی از طریق انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار شرکت است که هزینه‌های مربوط به انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار بستگی به تعداد کلمات و حروفی دارد که روزنامه‌های فوق بر اساس اطلاعات شرکت منتشر می کنند.

 همچنین هزینه های آگهی ثبت شرکت در روزنامه کثیرالانتشار تا حدود زیادی بستگی به نوع روزنامه انتخابی شما دارد.

 بطور مثال هزینه انتشار آگهی در روزنامه همشهری در شرایط مساوی، چند برابر هزینه انتشار آگهی در روزنامه ابرار است.

 • مزایای تاسیس شرکت سهامی خاص

دنیای تجارت، سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است، آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند، وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد که به برخی از آن در زیر اشاره میکنیم:

 1. تمام فعالیت ها و کارهایی که می خواهیم در زمینه ی کار و تجارت انجام دهیم اگر در قالب شرکت انجام شود حالت رسمی پیدا کرده و دارای ارزش بیشتری می شود.
 2. تمام اعضا نسبت به فعالیت های شرکت مسئول هستند.
 3. تمام اعضا از حقوق قانونی بهره مند هستند و قانون از آنها حمایت می کند.
 4. با ثبت شرکت می توانند در مناقصات و مزایده ها شرکت کنند.
 5. شرکت های بزرگ و برند ها، نماینده گی خود را به شرکت ها می دهند.
 6. هر چه قدر از تاریخ ثبت شرکت ها بگذرد به اعتبار شرکت افزوده می شود.
 7. با ثبت شرکت ها می شود از مزایای دریافت وام و اعتبارات استفاده کرد.
 8. با ثبت شرکت می توان با سایر کشور ها مبادلات تجاری داشت.
 • چرا بهتر است امور ثبتی خود را به موسسات ثبتی واگذار کنیم ؟

امروزه اکثر مردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند، لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجاری و غیر تجاری نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند، اما در عمل با توجه به عدم آگاهی مردم از مباحث پیچیده حقوقی و مواد قانونی مربوطه و عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان در رفع مشکلات حقوق و ثبتی، موجب سردرگمی خود و سایرین شده و خود نیز اغلب موارد با ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی رو برو می شوند. لذا وقتی عده ای می خواهند فعالیت های خود را در قالب شرکت های تجاری انجام دهند بایستی:

اولاَ: با انواع شرکت ها و مزایا و معایب آن ها آشنایی داشته باشند.

ثانیاَ: با اطلاع از وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب مدیران شرکت و تشریفات خاص قانونی، جهت به ثبت رساندن شرکت های مزبور اقدام کنند؛ در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.

بنابراین، با توجه به نیاز مبرم جامعه و پیچیده شدن روابط سازمانی در دنیای امروز، نیاز به حضور موسسات ثبتی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

چنانچه شما نیز به دنبال انجام امور ثبتی خود هستید، توجه به نکات ذیل باعث می شود تا سریع تر به هدف مورد نظرتان دست پیدا کنید.

جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان، دو اهرم عنصر اساسی دنیای مدرن امروز است. چنانچه، کار را به کاردان بسپارید به راحتی می توانید اهداف خود را در کوتاه ترین زمان، محقق کنید. ویژگی ممتاز ثبت شرکت سوبا، حضور کارشناسان درجه ی یک، با تجربه است که همین مهم مانع از اتلاف هزینه و زمان شما خواهد بود. کادر مجرب و کارآزموده ی ما با استفاده از توان بالای اعضای خود، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را به صورت ویژه (vip) جهت حمایت از منافع متقاضیان عزیز انجام خواهد داد.

مشتری مداری، ارائه ی خدمات با کم ترین هزینه و شفاف سازی کامل هزینه ها قبل از ارائه ی خدمات از ویژگی های درخشان مجموعه ی ما بوده است.

بهره گیری از حضور مشاوران

عدم اطلاع از قوانین و مقررات، عدم وجود تجربه، قراردادهای اعتباری ضعیف، از عوامل شکست در یک کسب و کار است. یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از هر گونه تضعیف در کسب و کار، استفاده از یک راهنما می باشد. شخصی که دارای تجربیات مرتبط با کسب و کار باشد و بتواند شما را در این امر راهنمایی کند.

بهره گیری از یک راهنما، می تواند برای دوری گزیدن از اشتباهات یا تشخیص فرصت های پنهانی نقش حیاتی را بازی کند. برای عده بسیاری از کارآفرینان و طراحان موسسات و شرکت های تجاری، روند بهره گیری از یک راهنما ( فکر، مذاکره، تحقیق، تجزیه و تحلیل ) به اندازه طرح نهایی و یا حتی بیشتر از آن مفید است. این کار می تواند سود زیادی برای طرح کسب و کار شما داشته باشد.

یک طرح نهایی آماده، کاملاَ نشان خواهد داد که افراد توانمند و با تجربه، کار را می شناسند و آن ها را برای پیشرفت طرح های کسب و کار موسسان و مدیران شرکت به کار می بندند. در واقع، مشاوران ما، به شما کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری در تمامی مراحل کسب و کار تجاری خود اتخاذ نمایید.

آسودگی خاطر در انجام امور ثبتی

ثبت شرکت سوبا، به عنوان یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین مراکز ثبتی کشور، با بهره گیری از مجموعه ای از کارشناسان خوشنام و فوق حرفه ای، افتخار دارد تا کلیه امور ثبتی را به بهترین نحو و در کوتاه ترین زمان، بدون هیچ گونه زحمتی از سوی شما به انجام برساند. بدین ترتیب تنها با انعقاد قرارداد، کلیه ی امور ثبتی شما توسط ما انجام خواهد شد.

در دنیای مدرن امروزی جهت راه اندازی فعالیت تجاری و کسب و کار نیاز به شروع فعالیت رسمی از طریق ثبت شرکت یا موسسه در اداره ثیت شرکت ها هست.

راه های زیادی تاکنون طی شده و دهه ها گذشته تا بهترین و سریع ترین راه  جهت ثبت شرکت ابداع گردد تا بتوان با کمترین زمان ممکن به صورت رسمی شروع به فعالیت نمود.

ثبت سوبا با تجربه طولانی در این حوزه با هدف افزایش رضایت مندی مشتریان درصدد است با ارایه مشاوره رایگان و ارایه خدمات با کیفیت و تحویل به موقع، نگرانی ها و استرس های ناشی از ثبت شرکت و شروع فعالیت جدید را برای شما  گرامیان برطرف سازد.

تیم تخصصی ثبت شرکت سوبا، در خدمت شما خواهند بود در :

ثبت انواع موسسه و شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن

مشاوره در انتخاب نام شرکت و نام برند با استفاده از کارآزموده ترین افراد

ثبت تغییرات شرکت در حداقل زمان

تنظیم انواع صورتجلسه

مشاوره رایگان نقل و انتقال سهام و انجام تغییرات هیئت مدیره ای برای خریداران و پیمانکاران محترم

انجام نقل و انتقال سهام در اداره دارایی

و …

همراهی متخصصان ما را در مجموعه ثبت شرکت سوبا پذیرا باشید .

مشتریان ما سرمایه های گرانقدر ما هستند.

 • افزایش یا کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

همانطور که میدانید افزایش سرمایه یکی از روش های تامین مالی شرکتهاست. شرکتها برای اینکه بتوانند فعالیت های خود را توسعه دهند و قدرت رقابت خود را حفظ و یا افزایش دهند اقدام به افزایش سرمایه می کنند. در برخی از مواقع نیز این کار به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می گیرد. این تامین منابع مالی جدید می تواند به شکل های مختلفی صورت پذیرد. هنگامی که یک شرکت در بورس اوراق بهادار بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد باید تعدادی سهام جدید منتشر کند و به سهامداران بفروشد تا مبلغ مورد نیاز برای افزایش سرمایه را تأمین کند. تفاوت اصلی بین انواع روش های افزایش سرمایه، در محل تامین این منابع جدید است. در ادامه درباره انواع روش های آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

راه های افزایش سرمایه

معمولا روند افزایش سرمایه در شرکتها به این شکل است که در مرحله اول هیئت مدیره شرکت پیشنهاد خود را به همراه دلایل کافی در خصوص افزایش سرمایه به سهامداران شرکت ارائه می کند. این پیشنهاد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورد رای گیری سهامداران شرکت قرار می گیرد. سپس در صورت تصویب این پیشنهاد در مجمع و پس از ارائه مجوز از سوی بورس، افزایش سرمایه شرکت صورت می گیرد. قیمت سهام شرکت پس از افزایش سرمایه، دستخوش تغییر می شود. این که افزایش سرمایه شرکت از چه روشی انجام شود، اثرات متفاوتی در این تغییرات قیمت دارد.

انواع افزایش سرمایه

اگر بخواهیم یک دسته بندی از انواع روش های افزایش سرمایه داشته باشیم، می توان ۴ دسته کلی در نظر گرفت:

 1. از محل سود انباشته (سهام جایزه)
 2. از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
 3. از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
 4. به روش صرف سهام

کاهش اختیاری سرمایه سبب می‌شود که میزان مسوولیت صاحبان سهام در شرکت کم شود. علت اصلی چنین تصمیمی نیز این است که هیات ‌مدیره با توجه به عدم دستیابی به پیش‌بینی‌های انجام داده و تحقق نیافتن اهداف مدنظر، اقدام به کاهش سرمایه می‌کند. این کاهش سرمایه به تمایل شرکت بستگی داشته و هیچ اجبار قانونی برای انجام آن وجود ندارد.

کاهش سرمایه اجباری در قانون تجارت پیش‌بینی شده و مفاد قانونی برای آن در نظر گرفته شده است. این نوع کاهش سرمایه نیز به دو حالت انجام می‌شود. یا بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده یا عدم توانایی سهامداران در پرداخت سرمایه تعهد شده است.

به موجب ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، چنانچه بر اثر زیان‌های وارده، زیان انباشته شرکت به نصف سرمایه برسد، هیات‌ مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد و درخصوص تداوم یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کند. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید درهمان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

همچنین در حالت دیگر چنانچه شرکتی افزایش سرمایه را ثبت کرده باشد و در تعهد خود داشته باشد، اما سهامداران در پرداخت آن مشارکت نداشته باشند و در نهایت این تادیه صورت نگرفته باشد، به این ترتیب چنانچه وقفه رخ داده سبب شود تا موعد افزایش سرمایه مزبور به پایان رسد و افزایش سرمایه‌ای محقق نشود، بالطبع کاهش سرمایه اجباری برای شرکت صورت خواهد گرفت.

در بیشتر مواقع کاهش سرمایه‌ شرکت‌ها از محل زیان انباشته صورت می‌گیرد. در این‌خصوص نیز بحث‌های متعددی در زمینه محیط کسب و کاری، شرایط حقوقی و مسائل حسابداری وجود دارد به‌طوری‌که یکی از بحث‌ها در زمینه این موضوع است که آیا شرکتی که زیان انباشته‌اش از سرمایه نیز بیشتر شود، مشمول ماده ۱۴۱ خواهد شد یا خیر. طبق توضیحات عنوان شده این شرکت تا قبل از رسیدن زیان به نیمی از سرمایه مشمول این ماده شده و حال زیان به مراتب بیشتر شده و باید بخش عمده‌ای از سرمایه شرکت صرف بازپرداخت زیان شود.

یکی از مهم‌ترین اهداف برای تعیین چنین بند قانونی و در واقع کاهش سرمایه اجباری شرکت‌ها، اطلاع‌دادن به سهامداران و بستانکاران شرکت درخصوص وضعیت آن است.

به این ترتیب تمامی افرادی که به نوعی با عملکرد شرکت ارتباط دارند، از میزان سرمایه و عملکرد مالی آن مطلع خواهند شد. به عبارت دقیق‌تر گنجاندن چنین ماده قانونی برای اطلاع اشخاص ثالث از وضعیت بنگاه فعال در اقتصاد است. سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند کاهش سرمایه به معنای نابودی شرکت و پایان فعالیت آن نیست، چنانچه در مجمع فوق‌العاده‌ای که به منظور تصمیم‌گیری درخصوص کاهش سرمایه تشکیل می‌شود، هیات مدیره رای به انحلال شرکت ندهد، بالطبع برنامه و استراتژی جدید برای تداوم فعالیت خود تعریف می‌کند، این برنامه سبب خواهد شد تا کاهش زیان در دوره‌های بعدی صورت گیرد و در آینده افزایش سرمایه نیز در این بنگاه محقق خواهد شد. اما سودآوری شرکت تنها منوط به میزان سرمایه نخواهد بود و در این راستا طرح‌های توسعه و برنامه‌ استراتژیک تعریف شده از سوی هیات مدیره نقش مهمی در ادامه عملکرد آن خواهد داشت. این برنامه چنانچه طبق پیش‌بینی‌های هیات مدیره حرکت کند، افزایش سرمایه مجدد را به دنبال دارد.

همانطور که عنوان شد کاهش سرمایه از دو طریق اجباری و اختیاری صورت می‌گیرد؛ در این میان کاهش اجباری سرمایه هم از طریق کاهش مبلغ اسمی و هم از طریق کاهش تعداد سهام موجود امکان‌پذیر است. اما کاهش اختیاری سرمایه فقط از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام ممکن است.

طبق ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، چنانچه بر اثر زیان‌های وارده، زیان انباشته شرکت به نصف سرمایه برسد، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد و درخصوص تداوم یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کند. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. اما در صورتی که هیات‌مدیره بر‌خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند. مثلا سرمایه شرکت ۱۰۰ میلیون تومان بوده و به هر علتی ۵۰ میلیون یا بیش از ۵۰ میلیون تومان از آن بین رفته است. دقت شود که شرط کاهش سرمایه از بین رفته بیش از نصف سرمایه نیست اما اگر بیش از نصف سرمایه از بین رود، شرکت ملزم به کاهش اجباری سرمایه است.  در کاهش اجباری سرمایه نیازی به رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام نیست و به همین دلیل کاهش سرمایه ممکن است منجر به اخراج یکی از شرکا از شرکت شود. به‌طور مثال تمامی سهام شریکی کسر شود ولی از سهامدار دیگر چیزی کسر نشود.

مثلا وقتی شرکت از طریق تصمیم‌گیری در مجمع عمومی فوق‌العاده سرمایه خود را از ۵۰۰ به ۳۰۰ کاهش می‌دهد. نسبت به کاهش اختیاری سرمایه می‌توان اعتراض کرد اما نسبت به کاهش اجباری سرمایه امکان اعتراض وجود ندارد.

کاهش سرمایه مانند افزایش سرمایه با پیشنهاد هیات مدیره آغاز می‌شود و با قرائت گزارش بازرس یا بازرسان ادامه می‌یابد و پس از آن به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌رسد. در این راستا پیشنهاد هیات‌مدیره در رابطه با کاهش سرمایه باید هم توجیه لزوم کاهش سرمایه را شامل شود و هم گزارش درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان شرکت نیز باشد. این پیشنهاد حداقل ۴۵ روز زودتر از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، در اختیار بازرسان قرار می‌گیرد و بازرسان نیز در این باره نظر خود را اعلام می‌کنند. به موجب ماده ۱۹۲ لایحه، اگر مجمع عمومی فوق‌العاده کاهش سرمایه را تصویب کند، تصمیم مجمع درخصوص کاهش سرمایه باید توسط هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه حداکثر ظرف یک ماه هم در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و هم در روزنامه رسمی آگهی شود تا تمام سهامداران از کاهش سرمایه مطلع و اگر کسی طلبکار شرکت است بتواند به این تصمیم اعتراض و از عملی شدن کاهش سرمایه جلوگیری کند. در کاهش اختیاری سرمایه باید ۳شرط رعایت شود:

۱- تساوی صاحبان سهام: مثلا نمی‌توان ۲۰ درصد از سهم سهامداری را کاهش داد و از سهامدار دیگر ۴۰ درصد کم کرد.

۲- رعایت حداقل سرمایه مقرر قانونی

۳- رعایت حقوق طلبکاران: شرکت در صورتی می‌تواند کاهش سرمایه دهد که طلب طلبکاران را پرداخت کند. زیرا کوچک شدن شرکت و کم شدن از اموال آن برخلاف حقوق طلبکاران است.

 • تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت سهامی خاص

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره مالي مي‌باشد

و پس از‌تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا به هر نحو ديگري از آنان سلب سمت شده است سهام‌مورد وثيقه اينگونه مديران خود به خود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد.

رسیدگی به وضعیت مالی شرکت به این صورت است که هیات مدیره باید پس از انقضای سال مالی صورت کلیه دارایی و دیون و تعهدات ترازنامه و سود و زیان شرکت را طی گزارشی که گویای وضعیت عمومی آن باشد، تنظیم نماید و بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان شرکت قرار دهد.

ترازنامه یا بیلان عبارت است از صورت حسابی که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.در ترازنامه میزان دارایی ، بدهی و سرمایه صاحبان موسسه نوشته می شود.

یکی از بحث‌های اقتصادی مهم که در کسب و کارها اهمیت دارد بحث تراز سود و زیان بوده که باید در سال جدید به تأیید مدیران برسد. در بحث مدیریت مالی و رسیدگی به حساب‌ها، تصویب سال مالی قبل وجود داشته که باید طبق لایحه 106 قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود. باید توجه داشته باشید که در تمامی شرکت‌ها وجود تصویب سال مالی قبل و تراز سود و زیان وجود دارد. در این بین مجمع عمومی عادی، موظف است تا صلاحیت تراز سود و زیان را مشخص کند.

این مجمع باید طبق زمان بندی مشخص شده که در اساسنامه به صورت صریح ذکر شده است سالیانه یک بار به ترازنامه سود و زیان رسیدگی کند و دیون شرکت را مشخص کند. این امر می‌تواند برای بررسی وضعیت مالی یک شرکت بسیار مؤثر باشد. طبق قانون، حداکثر تا 4 ماه پس از پایان یک سال مالی باید مجمع عمومی تشکیل شود و نسبت به آن اقدام شود. انتخاب بازرسان برای تایید مدارک و ارسال آن به مجمع عمومی دارای اهمیت است.

 • نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

نحوة نقل و انتقال سهام در شركت سهامي خاص

حقوقدانان از ماده 41 ل.ا.ق.تجارت مفهوم مخالف گرفته و معتقدند نقل و انتقال سهام در شركت سهامي خاص مي‌تواند منوط به موافقت مديران و يا مشروط به اجازة مجامع عمومي باشد اما در اينكه آيا مديران و مجامع عمومي بايستي براي مخالفت خود دليل قانع كننده داشته باشند يا اينكه با هر دليلي مي‌توانند ولو اينكه قانع كننده نباشد. نظر اقوي اين است كه مديران و مجامع عمومي بايستي براي مخالفت خود دليل قانع كننده داشته باشند زيرا قانونگذار در قسمت دوم ماده 24 ل.ا.ق.تجارت ورقة سهم را ذاتاً سندي قابل نقل و انتقال قلمداد نموده است. فلذا با دليل غير قانع كننده نمي‌توان اين وصف را از آن سلب نمود.

مثال براي دليل قانع كننده: سهامداري مي‌خواهد سهام خود را در شركت سهامي خاص به مبلغ 20 ميليون به ثالث انتقال دهد. مديران يا مجامع عمومي مي‌گويند “سهام را به همان مبلغ، به خود ما انتقال دهيد”.

مثال براي دليل غير قانع كننده: سهامدار شركت سهامي خاص مي‌خواهد سهام خود را به مبلغ 20 ميليون به ثالث انتقال دهد. مديران يا مجمع عمومي اظهار مي‌دارند: “سهام را به همان مبلغ به خود سهامداران انتقال دهيد اما بابت ثمن، سفتة سه ماهه دريافت كنيد” و يا اظهار مي‌دارند: “سهام را به مبلغ 15 ميليون به سهامداران انتقال دهيد”.

نكته: چنانچه دليل مديران و يا مجامع عمومي براي نقل و انتقال، دليل غير قانع كننده باشد آن انتقال دهنده و يا ثالث انتقال گيرنده مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات غير قانع كننده بودن دليل، مالكيت ثالث انتقال گيرنده را به اثبات رساند.

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص از مواردی است که ممکن است در طول حیات یک شرکت سهامی خاص بارها و بارها اتفاق بیفتد و به دلیل حساسیت های خاصی که دارد، دارای اهمیت بسزایی است.

ا توجه به تعریفی که ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت از سهام ارائه نموده است، باید بگوئیم سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی (اعم از سهامی خاص و سهامی عام) است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است و ورقه سهم، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

 در واقع کل سرمایه شرکت به قطعات سهام تقسیم می شود و جمع مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی، معرف سرمایه شرکت فوق است.

 طبق ماده ۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام، در صورت تجزیه باید متساوی باشد.

سهام شرکت دارای دو نوع کلی “سهام با نام” و “سهام بی نام” است ولی انواع دیگری از سهام وجود دارد که زیر مجموعه این دو نوع کلی قرار می گیرند.

 8-1- سهام بی نام

 طبق ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهام بی نام سهمی است که به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود و هر شخصی که آن را در اختیار داشته باشد، مالک این نوع سهم شناخته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. همچنین نقل و انتقال سهام بی نام به صرف قبض و اقباض صورت می گیرد و نیاز به رعایت تشریفات خاصی ندارد.

8-2- سهام با نام

برگرفته از ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهام با نام همانطور که از اسم آن پیداست، سهامی است که مالک آن مشخص و معین است و چنین سهامی جزء دارایی های شخصی است که سهام فوق، در دفتر سهام شرکت به نام وی به ثبت رسیده باشد.

8-3-  سهام ممتاز

 مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهام ممتاز سهامی است که با رعایت مقررات قانون تجارت، دارای مزایای خاص و ویژه ای باشد. مانند آنکه به دارنده چنین سهامی سود بیشتری تعلق بگیرد، برای دارنده چنین سهامی حق رای بیشتری در مجامع عمومی قائل شوند، اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت صرفا از بین دارندگان سهام ممتاز انتخاب شوند، دارندگان سهام ممتاز دارای حق تقدم خرید سهام جدید شرکت باشند، دارندگان سهام ممتاز در صورت انحلال شرکت دارای حقوق و مزایای بیشتری نسبت به سایرین باشند.

درشرکت سهامی خاص، چنانچه شرکاء تصمیم داشته باشند که نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت مدیران و یا مشروط به موافقت مجامع عمومی باشد، می توانند این موضوع را در اساسنامه شرکت قید نمایند و یا چنانچه این موضوع در اساسنامه شرکت وجود نداشته باشد، با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده این موضوع مورد مشورت و تصمیم گیری قرار بگیرد و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه، از این پس نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص مشروط به موافقت مدیران شرکت و یا مجامع عمومی صاحبان سهام شود.

8-4- مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

 ۱- کپی روزنامه رسمی ثبت تاسیس شرکت

 ۲- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران فعلی و جدید

 ۳- اصل گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام (صادره از اداره دارایی)

 ۴- کپی روزنامه رسمی ثبت تغییرات شرکت (درصورت وجود تغییرات در شرکت)

 ۵- اصل صورتجلسه ای که در آن نقل و انتقال سهام مورد موافقت و تصویب قرار گرفته است.

 ۶- اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و یا اصل صورتجلسه هیات مدیره شرکت (بسته به مورد)

 ۷- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (چنانچه مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و انجام امور مربوط به ثبت تغییرات شرکت را به وکیل دادگستری سپرده اید.)

 ۸- مستندات مربوط به رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده و یا هیات مدیره شرکت (چنانچه جلسه مذکور با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد و نه تمامی شرکاء)

8-5- تبدیل سهام

بعد از ثبت شرکت سهامی، ممکن است با توجه به نظر و عقیده ی شرکای شرکت تصمیم به تبدیل سهام بی نام و با نام به یکدیگر بگیرند .
در این خصوص اگر در اساسنامه شرکت ضمن ثبت شرکت اجازه ی تبدیل سهام داده شود شرکا قادر به انجام این کار خواهند بود .
اما در غیر این صورت اگر اساسنامه متضمن تبدیل سهام نباشد ، شرکا باید این مورد را در اساسنامه وارد کرده و به ثبت تغییر اساسنامه بپردازند .
سپس می توانند نسبت به تبدیل سهام اقدام کنند و این کار توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد .

8-5-1- تبدیل سهام با نام به بی نام

زمانی که شرکت توان پرداخت مبلغ سهام با نام را ندارد تصمیم به تبدیل سهام با نام به سهام بی نام می گیرد .
زمانی که تمام مبلغ پرداخت شد می تواند دوباره اقدام به انتشار سهام بی نام کند .
اما باید توجه داشت برای اطلاع از تغییرات ایجاد شده کاهش سرمایه باید در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به آگهی های تغییرات شرکت به چاپ برسد .

8-5-2- تبدیل سهام بی نام به با نام

بعضی مواقع شرکت ها برای به دست آوردن برخی مزایای اقتصادی و شرکت در مناقصات و مزایدات تصمیم به تبدیل سهام بی نام به سهام با نام می گیرد .
سهام با نام به دلیل این که مشخص کننده دارندگان سهام می باشد و نام شخص در این مورد مشخص است از اعتبار بیش تری برخوردار است .
سهام بی نام معمولا در دست اشخاص عام است و دارای مشخصه و هویت نیست در تشریفات و ملاحظات کم تر مورد توجه قرار می گیرد .

در این مورد آگهی های تبدیل سهام بی نام به سهام با نام در سه نوبت و با فاصله زمانی 5 روز و با مهلت 6 ماه صورت می گیرد .
در طول این مدت دارندگان سهام بی نام اگر به شرکت مراجعه نکنند ورقه ی آن ها بعد از گذشت 6 ماه باطل می شود و شرکت قادر به صدور سهام با نام جدیدی خواهد بود .

 • تغییر تعداد اعضای هیات مدیره و تغییر ماده اساسنامه در شرکت سهامی خاص

هرگاه شرکتی تصمیم به تغییراتی در اعضای هیئت مدیره خود بگیرد، باید صورتجلسه‌ای تنظیم کرده و آن را به ثبت برساند، البته با توجه به این موضوع که با تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره، ماده‌های اساسنامه نیز عوض می‌شود، تنظیم صورتجلسه مجمع فوق‌العاده برای اعلام تغییر و اصلاح ماده اساسنامه الزامی می‌باشد.

برای تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت اعضای جدید می‌توانند خارج از شرکا و یا از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند.

اگر شرکا یا سهامداران بنا به دلایلی تصمیم بر افزایش و یا کاهش تعداد نفرات اعضای هیات مدیره شرکت را داشته باشند، این امر در طی یک جلسه در مجمع عمومی فوق‌العاده و با اکثریت تعداد سهامداران یا شرکا تصمیم‌گیری می‌شود.

9-1- مدارک مورد نیاز جهت صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت

همه‌ی مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه‌های تأسیس و تغییرات شرکت

مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره (کپی برابر اصل شده دفترخانه اسناد رسمی)

9-2- مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه تمدید سمت اعضای هیئت مدیره و بازرسین

کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه همه‌ی اعضا هیئت مدیره و بازرسین

آخرین لیست سهامداران یا شرکای شرکت

روزنامه تاسیس یا آخرین تغییرات شرکت

 1. تغییر ماده اساسنامه در شرکت سهامی خاص

چگونه می توانیم اساسنامه شرکت را تغییر دهیم:

چهارچوب و سازوکار اولیه هر شرکتی تحت عنوان اساسنامه شناخته می شود. اساسنامه توسط موسسین تنظیم و تصویب شده و مدیران شرکت موظف به رعایت تمام مفاد آن می باشند. اما نکته ای که مطرح می شود این است که آیا امکان تغییر اساسنامه وجود دارد و یا اینکه ضرورتی برای انجام چنین کاری است؟ و همچنین در صورت لزوم، چطور می توان اساسنامه شرکت را تغییر داد.

شرکت ها به دلایل مختلفی ممکن است نیاز به تغییر اساسنامه داشته باشند. به عنوان مثال تحولاتی که در نظام اقتصادی کشور ایجاد میگردد و یا قوانین مختلفی که در کشور دچار تغییر می شوند، عواملی هستند که ممکن است موسسان را ناگزیر به تغییر اساسنامه نمایند.

با نگاهی به قانون تجارت، و با توجه به ماده 83 لایحه اصلاحی این قانون در می یابیم که هرگونه تغییر در هر یک از مفاد اساسنامه از جمله اختیاراتی است که به مجمع عمومی فوق العاده واگذار شده است.

از جمله تغییراتی که در اساسنامه قابل انجام می باشد و به این منظور بایستی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تغییر و یا الحاق به موضوع شرکت

ورود یا خروج افراد

افزایش یا کاهش سرمایه

تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت

تاسیس شعبه برای شرکت

افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

و یا تصویب و جایگزینی اساسنامه جدید

تغییرات مورد نظر بایستی در صورتجلسه متناسب خود تنظیم شده و پس از امضای موسسین به اداره ثبت شرکتها ارسال شده تا با صدور آگهی، در سوابق شرکت ثبت گردد.چنانچه موسسین تصمیم به تغییر کل اساسنامه و تصویب و جایگزینی اساسنامه جدید داشته باشند بایستی اساسنامه جدید را که به تایید مجمع رسیده باشد در دو نسخه به اداره ثبت شرکتها تحویل داده تا به عنوان اساسنامه جدید تایید شده و جایگزین اساسنامه قبلی گردد.

شرایطی که توسط قانون گذار برای تغییر در اساسنامه معین شده است به قرار زیر می باشد:

هرگونه تغییرات در اساسنامه اشخاص حقوقی از جمله مواردی است که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد؛ مجمع عمومی فوق العاده می تواند با حضور تمام افراد و یا با حضور اکثریت آنها تشکیل شده و نسبت به تغییرات مورد نظر در اساسنامه تصمیم گیری لازم به عمل آید. لازم به ذکر است چنانچه جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت افراد تشکیل شود بایستی نسبت به رعایت تشریفات قانونی مربوطه اقدام گردد. این تشریفات شامل چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و دعوت از کلیه افراد برای شرکت در جلسه مورد نظر می باشد.

 1. تغییر موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص و تغییر ماده اساسنامه

مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت

موضوع شرکت:

موضوع شرکت متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از امور تجاری و غیر تجاری است. تعیین موضوع هر شرکت نشان دهنده ی هدف آن شرکت است.

موضوع شرکت باید به طور صریح و منجز، در اساسنامه ذکر شود. تاکید اساسنامه نسبت به تعیین موضوع شرکت در جهت شفافیت و تبیین وظایف، اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت تفسیر می شود. بر این اساس هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار ببرند و یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند،در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول می باشند.

تغییر موضوع شرکت:

موضوع یا هدف در صورتی که اعضای شرکت صلاح بدانند قابل تغییر، افزایش یا کاهش است. همه ی انواع شرکتها می توانند موضوع فعالیت خودشان را تغییر دهند. لذا چنانچه در اساسنامه ،موضوع شرکت به درستی شامل فعالیت آن نگردد شرکت ها می توانند موضوع خود را تغییر دهند و یا به موضوع قبلی شرکت موضوعاتی را الحاق کنند.

هر گونه تغییر در موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. مجمع عمومی فوق العاده تجمعی از صاحبان سهام شرکت های سهامی خاص است که به دلیل انجام تغییرات اساسی گرد هم جمع می آیند. در قانون تجارت 1-تغییرات اساسنامه (اعم از بعضی از مواد یا کل اساسنامه) 2-افزایش یا کاهش سرمایه 3-انحلال و نحوه ی تصفیه بر عهده ی این مجمع گذاشته شده است.

هنگام تغییر یا الحاق موضوع باید به امر مجوزی بودن موضوع جدید توجه داشت و در صورت مجوزی بودن موضوع جهت دریافت مجوز لازم از مراجع ذیصلاح اقدام نمود. همان طور که در مقاله های پیش نیز گفته شد، تعدادی از موضوعات فعالیت بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند و تعدادی دیگر نیز موضوعاتی هستند که بدلیل ماهیتشان قابلیت ثبت را ندارند و با ثبت آن ها موافقت نخواهد شد.برخی دیگر از موضوعات با توجه به تصریح قوانین و مقررات ،قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می بایست از مرجع ذی صلاح مجوز اخذ نمایند.این موضوعات شامل 23 ماده هستند. مانند فعالیت های مربوط به امور پولی و بانکی شرکت، موضوع فعالیت شرکتها ی تعاونی، موضوع فعالیت تعاونی فرش دستباف، موضوع فعالیت حج و زیارت و… لذا موضوع جدید و یا الحاقی می بایست قابلیت ثبت را داشته باشد و به موجب تصریح در قوانین غیر قابل ثبت و فعالیت نباشد.

مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت:

همان طور که گفتیم، تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود.برای تغییر موضوع شرکت 3 هفته زمان لازم است که آگهی تغییرات از اداره ثبت شرکتها اخذ گردد.مرجع صلاحیتدار در شرکت جهت تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع، باید همانند سایر تغییرات شرکت مجمع عمومی عمل کند.

مدارک لازم جهت افزایش یا تغییر موضوع شرکت:

_ ارایه صورتجلسه

_ کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی تأسیس

_ کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات در صورت وجود

_ کپی برابر با اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت

تغییر موضوع شرکتها متناسب بانوع شرکت ثبت شده

متناسب با نوع شرکت، مبنی بر اینکه شرکت سهامی خاص باشد یا با مسؤلیت محدود، مراحل و شرایط تغییر موضوع شرکت تفاوت دارد.

مراحل تغییر موضوع شرکت سهامی خاص:

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

_ تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه

_دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس

_ تهیه ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آنها

_ تحویل اصل صورتجلسه، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها

در رابطه با صورتجلسات تغییر موضوع شرکت، نکات ذیل حائز اهمیت است:

_ کلیه ی صورتجلسات باید بر روی سربرگ شخصیت حقوقی بعد از اینکه توسط اشخاص ذی سمت امضا شد و با مهر آن شخصیت حقوقی، تهیه شده و ارسال گردد.

_ مشخص نمودن تغییر کامل موضوع شرکت یا اصلاح مواردی از آن و یا الحاق به موضوع  در صورتجلسه

_ اخذ مجوز از مرجع مربوطه در صورت نیاز موضوع به اخذ مجوز و تحویل به اداره پست ظرف مدت 3 روز و سپس درج بارکد پستی در سیستم

_ تنظیم صورتجلسه در چند نسخه و امضای کلیه ی صفحات توسط هیأت جلسه و تحویل یک نسخه به اداره پست و درج بارکد پستی در سیستم

_ رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده 99 در صورت تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران

_ تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در صورت تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران

_ درج نام سهامداران حاضردر مجمع و تعداد سهام در لیست و امضای آن و تأیید صحت هیأت رئیسه مجمع و ارسال آن به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

_ انجام کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی

 1. انحلال شرکت سهامی خاص

اگر هیئت مدیره به هر دلیل بخواهد شرکت را منحل کند، باید مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت نماید و انحلال شرکت را تصویب کند.

12-1- دلایل انحلال:

 1. وقتی‌که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
 2. در صورتی‌که شرکت برای مدت معین تشکیل شده باشد. در این حالت، پس از پایان مدت، شرکت منحل می‌شود.
 3. اگر شرکت برای مدتی معین ایجاد شود، به محض اتمام آن مدت منحل می‌شود.
 4. در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به هر علتی حکم به انحلال شرکت بدهد.
 5. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.
 6. در مواقعی که شرکت ثبت شده است اما از زمان ثبت شرکت، هیچ فعالیتی در مورد موضوع شرکت انجام نشده است.
 7. در مواقعی که مجمع عمومی سالانه در شرکت‌های تجاری، تا ۱۰ ماه از تاریخی که در اساسنامه تعیین شده است، تشکیل نشود. 
 8. در صورتی‌که تمام یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در مدتی بیش از ۶ ماه، بدون متصدی مانده باشند.
 9. ورشکستگی و انحلال

12-2- نتایج انحلال :
تصفیه و تقسیم دارایی شرکت، از نتایج انحلال شرکت است. تصفیه به معنی تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری است، که در نتیجه تصفیه، رقم قطعی مبالغ بده و بستان مشخص و پا به پا می شود. شرکت سهامی به محض انحلال، (شرکت در حال تصفیه) محسوب می شود، و باید به دنبال نام شرکت، همه جا عبارت ” در حال تصفیه ” ذکر شود. نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد. ( ماده 206 لایحه ) و تصفیه امور شرکت سهامی طبق قانون و مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 ، انجام گیرد. مگر در مورد ورشکستگی که امر تصفیه طبق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد.
12-3- نمونه صورتجلسه  انحلال در شرکتهای سهامی خاص:
                                                                          بسمه تعالی


نام شرکت: …………………………………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………………………………………
سرمایه ثبت شده : …………………………………………………………
شناسه ملی : …………………………………………………………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….………..…………   سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت …………  با حضور کلیه / اکثریت شرکاء  در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………………………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ………………………..   پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ………………………..  منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ………………………..  به شماره ملی  به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………….کوچه ……………….پلاک ……………….کدپستی……………….  می باشد.
مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود. 
امضاء رئیس جلسه             امضاء ناظر جلسه        امضاء  ناظر جلسه   امضاء منشی جلسه              
امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:
تذکرات :
– کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
– آخرین روزنامه رسمی شرکت در  خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه شود.
– فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورتجلسه  شود.
– صورتجلسه  ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت) ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
– در صورتیکه  مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
– در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه  اصول آنها به همراه صورتجلسه الزامی است (ماده 97 . ل . ا.ق.ت(
– لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه  به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد. (ماده 99 لایحه اصلی قانون تجارت)

 1. تاثیر مدرک تحصیلی در ثبت شرکت سهامی خاص

تاثیر مدرک تحصیلی در ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری:

تشکیل و ثبت شرکت ها و موسسات تجاری بدین معنااست که شرکاء پس از توافق تعهد می نمایند یک شرکت تجاری تشکیل دهند و اتفاقاَ به تعهد خود در حدود قرارداد و تشریفات تعیین شده عمل نمایند. شاید این سوال در ذهن ما خطور کند که آیا ثبت شرکت منوط به مدرک تحصیلی است یا خیر؟

در مجموع آنچه در ثبت شرکت حائز اهمیت است عبارت است از: قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع، قانونی بودن جهت و هدف. همچنین رعایت شرایط اختصاصی که عبارت است از: وجود شرکا، همکاری شرکا، سرمایه گذاری، تقسیم سود و زیان، مبادرت به عملیات بازرگانی

لذا به طور کلی جهت ثبت شرکت نیاز به مدرک تحصیلی نمی باشد مگر در زمینه موضوعاتی که فعالیت در آن ها مستلزم ارائه مدرک دانشگاهی باشد مانند استفاده از کلمه مهندسی در نام شرکت. در شرکت های مهندسی می توان قبل از نام شرکت از واژه هایی نظیر مهندسی، فنی مهندسی، گروه مهندسین و یا مهندسین استفاده نمود که کاربرد هر یک از این واژه ها نیازمند ارائه مدارک جداگانه ای است.

 1. 1-      مهندسین:

از آن جا که کلمه مهندسین جمع است لذا استفاده از کلمه مهندسین مستلزم آن است که در زمان تحویل مدارک، مدارک بیش از یک مهندس ارائه گردد.

 • مهندسی و فنی مهندسی:

استفاده از کلمه مهندسی و فنی مهندسی مستلزم ارائه یک مدرک مهندسی و یا فنی مهندسی در زمان تحویل مدارک برای ثبت شرکت است.

 •  گروه مهندسین:

جهت استفاده از این نام در ثبت شرکت، می بایست کلیه اعضای شرکت دارای مدرک مهندسی بوده و در زمان ثبت شرکت کلیه ی اعضا مدرک تحصیلی مهندسی خود را تحویل مرجع ثبت شرکت ها دهند.

همچنین جهت ثبت موسسه حقوقی لازم است حداقل یک مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق ارائه گردد که می بایست این مدرک تحصیلی متعلق به یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت باشد. به موجب آیین نامه ی مربوط به تشکیل موسسات حقوقی و نحوه اداره آن ها، در موسسه ی حقوقی حداقل یک نفر از وکلای موسس باید دارای بیش از ده سال سابقه وکالت دادگستری باشد.

لازم به توضیح است، چنانچه در اسم شرکت از کلمه مهندسی اسنفاده نگردد نیازی به مدرک تحصیلی نیست.

از سایر موضوعات فعالیت نیازمند به مدرک تحصیلی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

ثبت شرکت بیمه:

شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه می بایست دارای شرایط ذیل باشد :

داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمه (و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه ای، یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط (شامل اقتصاد ، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته ها با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی

ثبت شرکت طراحی سایت:

شرکت هایی به عضویت نظام صنفی رایانه ای استان پذیرفته خواهند شد که دارای شرایط ذیل باشند :

1- موضوع فعالیت آن ها به موجب اساسنامه شرکت صرفاَ یکی از فعالیت های رایانه ای مندرج در بند 1 باشد.

2- دارای مدیر عامل (تمام وقت) با حداقل مدرک کارشناسی باشند.

نکته :

مدیرانی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه ای استان در شرکت خود سمت مدیریت عامل را داشته اند، از این قاعده مستثنی می باشند.

در صورتی که مدیر عامل مدرک کارشناسی نداشته باشد، باید شامل یکی از موارد ذیل باشد :

– مدرک فوق دیپلم در رشته کامپیوتر با سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات به مدت 4 سال

– مدرک فوق دیپلم در رشته های مرتبط با سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات به مدت 6 سال

– مدرک فوق دیپلم در سایر رشته ها با سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات به مدت 8 سال

– مدرک دیپلم با سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات به مدت 10 سال

ثبت شرکت گردشگری (داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی)

فعالیت در زمینه مترجمه رسمی ( فعالیت در این زمینه نیازمند تصویر مصداق بالاترین مدرک تحصیلی می باشد.

جهت مشاوره و اقدام به ثبت شرکت با ما تماس حاصل فرمایید. ما همواره آماده ارائه بهترین و کامل ترین خدمات به شما عزیزان می باشیم .

موضوع فعالیت شرکت های مهندسین مشاور به شکل ذیل در اساسنامه قید می گردد :

الف- انجام و اجرا نظارت، مشاوره نصب و راه اندازی کلیه پروژه های …

ب- انجام و اجرای نظارت، مشاوره نصب و راه اندازی کل

ثبت شرکت مهندسی مشاور:

برای ثبت شرکت مهندسی مشاوره، می توان همانند سایر شرکت ها در قالب سهامی خاص، اقدام نمود. مراحل ثبت شرکت مشاور، همانند ثبت سایر شرکت ها می باشد.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت به قرار ذیل است:

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :

– حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس

– حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.

– حداقل سرمایه 1000000ریال

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص:

-کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا

– امضای اقرارنامه

– اصل گواهی عدم سوپیشینه

– اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

-(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل، چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

Post Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما